11

New York heeft lak aan Trump, neemt strenge klimaatwet aan

De staat New York heeft een uiterst ambitieuze klimaatwet aangenomen waarmee het opwekken van fossiele brandstoffen en het gebruik van benzineauto’s nagenoeg uitgebannen moet zijn in het jaar 2050. Met dit klimaatakkoord voldoet de staat aan het akkoord van Parijs, tegen de lijn in van de regering-Trump.

‘New York wijst de weg, terwijl Washington in slaap is gevallen achter het stuur,’ aldus senator Todd Kaminsky, een van de indieners van de klimaatwet. Het doel van de wet is om in de komende dertig jaar de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen met 85 procent ten opzichte van 1990, in het jaar 2030 moet die uitstoot al met 40 procent zijn verminderd. In 2040 moet alle elektriciteit in de staat worden opgewekt uit duurzame bronnen.

President Trump trok de Verenigde Staten niet alleen terug uit het klimaatakkoord van Parijs, maar kondigde deze week aan dat door voorganger Barack Obama ingevoerde maatregelen om het klimaat te sparen verder worden teruggedraaid. Zo mogen van Trump kolencentrales weer meer CO2 uitstoten dan de afgelopen jaren het geval was. De openbaar aanklager van New York, Letitia James, heeft laten weten namens de staat een rechtszaak tegen de regering-Trump aan te zullen spannen vanwege het terugdraaien van de klimaatmaatregelen. New York staat hierin niet alleen, andere staten als Connecticut en Californië hebben gezegd hetzelfde te doen.

cc-foto: Futureatlas

Geef een reactie

Laatste reacties (11)