2

NIBUD: Iedereen gaat er in 2010 op achteruit

Vooral huishoudens met kinderen krijgen te maken met veranderingen in toeslagen en tegemoetkomingen

Vrijwel iedereen moet dit jaar financieel een stapje terug doen. Waar in 2009 de meeste werknemers die hun baan behielden er nog in koopkracht op vooruitgingen, daalt in 2010 ook voor hen de koopkracht. Ook mensen met een uitkering gaan erop achteruit. Huishoudens met kinderen worden het zwaarst getroffen.

Dit meldt onder andere de Pers woensdag.

Het blijkt uit berekeningen van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het instituut waarschuwt alvast dat de koopkracht volgend jaar verder onder druk komt te staan. Want het kabinet komt in de loop van dit jaar met voorstellen voor bezuinigingen vanaf 2011 die hoogstwaarschijnlijk grote gevolgen voor de koopkracht hebben.

In januari krijgen werknemers hun eerste loonstrookje van het jaar. Wie geen loonsverhoging heeft gekregen, houdt enkele euro’s minder over dan vorig jaar omdat er meer belasting wordt geheven. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2010 dat de cao-lonen gemiddeld 1,25 procent omhooggaan. Dat is echter niet genoeg om de stijgende prijzen te kunnen opvangen, aldus het Nibud. Mensen kunnen dus minder doen met hun geld.

Vooral huishoudens met kinderen krijgen te maken met veranderingen in toeslagen en tegemoetkomingen. Zo wordt de kinderbijslag bevroren en krijgen huishoudens met kinderen onder de twaalf jaar en een bovenmodaal inkomen (boven 32.500 euro) minder kindgebonden budget. Zij gaan er dan ook relatief het meeste op achteruit

Geef een reactie

Laatste reacties (2)