20

Nieuw draaiboek strijd tegen terrorisme

Striktere regels, behalve voor drone-aanvallen in Pakistan

De regering van de Amerikaanse president Barack Obama legt de laatste hand aan een handboek in de strijd tegen het terrorisme. Dat zal precieze regels bevatten voor gerichte aanvallen.

Dat meldt The Washington Post. In het handboek worden bijvoorbeeld processen vastgelegd voor het plaatsen van een naam op een zogenaamde dodenlijst en welke toestemmingen nodig zijn voordat de CIA of het Amerikaanse leger een drone-aanval mag uitvoeren buiten een oorlogsgebied. Daarmee worden dit soort handelingen geïnstitutionaliseerd.

Op dat laatste punt wordt echter een uitzondering gemaakt. De CIA mag in ieder geval nog een jaar -wellicht langer- zijn aanvallen met drones in Pakistan voortzetten, voordat ook daar de striktere regels gaan gelden. De Washington Post spreekt daarbij van ‘een compromis’.

De definitieve tekst van het handboek moet nog aan president Obama worden voorgelegd.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)