37

Nieuw: Energie opwekken met CO2

UPDATE: Succesvolle nieuwe techniek ... CO2 uit de atmosfeer wordt gebruikt voor energieopwekking

De uitstoot van broeikasgassen stijgt zo drastisch dat zo snel mogelijk nieuwe technologieën uitgevonden moeten worden die broeikasgassen uit de lucht filteren. Dat zegt Christiana Figueres, VN secretaris van de klimaattop in aanloop naar de VN conferentie die aanstaande maandag in Bonn gehouden wordt.

We bevinden ons nu in een scenario dat we sterkere technologieën moeten ontwikkelen om uitstootgassen op te vangen voordat ze de atmosfeer ingaan”, zegt Figueres tegen The Guardian. “We komen in een zeer risicovol gebied”, vervolgt ze op aan te duiden dat druk oploopt.

Onderzoekers van de Universiteit van Minnesota experimenten al met het halen van CO2 uit de atmosfeer en hebben zelfs een win-win systeem uitgevonden waarbij het opgevangen gas wordt gebruikt om geothermische energie op te wekken.

Geothermische energie, energie die wordt gewonnen uit de warme kernlagen van de aarde, wordt normaal gesproken gebruikt in samenhang met water. In de aardkorst wordt een gat geboord waarin vervolgens water naar beneden wordt gepompt. Door het verhittingsproces verandert het water in stoom dat gebruikt wordt om turbines aan te drijven.

Ditzelfde proces van geothermische energie opwekking kunnen wetenschappers ook gaan toepassen met CO2, en nieuwe techniek die CO2-plume geothermal system (CPG) heet. CO2 is perfect geschikt voor warmte opname en doordat de substantie uit gas bestaat kan het zelfs dieper doordringen in poreuze rotsbodems en zo meer warmte opnemen dat water kan doen.

Volgens Jimmy Randolp, onderzoeker van de universiteit van Minnesota kan met CPG zelfs energie gewonnen worden op plekken waar eerder geen geothermische energie gewonnen kon worden.

In gebieden waar wel conventionele geothermische energie mogelijk is, kan het twee keer zo efficiënt zijn”, citeert De Morgen.

Met een beurs van het Amerikaanse ministerie gaan de onderzoekers nu verder uitzoeken wat de interacties met verschillende grondlagen zijn.

Het voordeel is dat ons idee eigenlijk verschillende bestaande ideeën combineert”, zegt Randolph. “We hoeven dus geen nieuwe technologieën te ontwikkelen die eerst langdurig getest moeten worden.

Volgens het Internationaal Atoom Agentschap bereikte de uitstoot van broeikasgassen vorige jaar een record. Dat betekent dat komend jaar meer overheden minder emissierechten zullen krijgen. De klimaattop in Bonn is bedoelt om alvast warm te lopen voor de klimaattop in Durban in december. De conferentie in Bonn zal vooral gebruikt worden om landen op één lijn te krijgen over de regels voor het meten van broeikasgassen.

Ook zal Figueres overheden alvast oproepen alvast extra geld opzij te leggen. De VN commissie heeft een biljoen dollar toegevoegd aan het huidige budget om klimaatverandering tegen te gaan. Vorige jaar streefden landen samen niet hoger uit te komen dan een opwarming van 2 graden celsius, volgens onderzoekers een veilige marge. Figueres zal bij de komende klimaattop aankondigen naar 1,5 graden celsius te streven.

Veel landen hadden twintig jaar nodig om met elkaar in te stemmen tot een maximale ophoging van 2 graden celsius. Figueres verwacht dan ook veel tegenstand op de klimaattop. “Dit is een zeer uitzonderlijke aanpassing”, zei een woordvoerder van de conventie die niet genoemd wil worden. Figueres zegt al wel de steun te hebben van ontwikkelingslanden in Afrika en kleine eilandstaten.

Paul Gilding, voormalig directeur van Greenpeace oppert op voorhand aan de klimaattop in Bonn een nieuwe toekomstbeeld over de gevolgen van de klimaatverandering. In zijn nieuwe boek The Great Disruption schrijft hij dat Moeder Aarde de wereld al schaakmat heeft gezet. Hij gelooft dat een gedragsverandering richting een duurzaam leven pas doorzet wanneer het water aan onze lippen staat, schrijft NRC.

In The New York Times krijgt Gilding lovende kritiek van bestseller auteur. Thomas Friedman. Volgens hem geeft Gilding een nieuwe wending aan het verhaal van milieugoeroe Al Gore die jaren geleden al de gevolgen van de klimaatverandering in kaart bracht. Gilding’s boodschap is dat alleen een crisis de politieke wil creëert om duurzamer te produceren en minder te consumeren. ‘Pas als het water ons aan de lippen staat, gaan we op zoek naar de snorkel.’

Pas als tientallen steden zonder water komen te zitten, miljoenen hun huis kwijtraken door tsunami’s en tornado’s, oorlogen uitbreken om voedsel en we stikken in onze uitlaatgassen, zullen we volgens hem al onze sociale en technische vaardigheden inzetten om een nieuwe wereldorde te creëren. Eén die niet inteert op de voorraadkast van fossiele brandstoffen en natuurlijke bronnen, schrijft NRC. “Oude industrieën zullen instorten, terwijl nieuwe bedrijven de economie zullen hervormen.” In de nasleep van de grote ontwrichting, zal ‘groei’ volgens hem een nieuwe betekenis krijgen. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van het leven zal de doorslag geven.

Lees meer bij The Guardian: Global warming crisis may mean world has to suck greenhouse gases from air

cc-foto: United Nations Photo

Geef een reactie

Laatste reacties (37)