94

Nieuwe belastingwet kost 65-plusser geld

Eenvoudiger fiscaal stelsel voordelig voor werkenden, nadelig voor ondernemer en laagst betaalde ... Kamer wil opheldering van staatssecretaris Weekers

Een hervorming van het belastingstelsel gaat gepensioneerden geld kosten. Ook ondernemers en de laagst betaalde werknemers zien hun netto-inkomen tot 180 euro per maand dalen. De maatregel zou het kabinet niets kost of opleveren, zo schrijft de Volkskrant dinsdagochtend. De Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Weekers (Financiën) om opheldering.


De Volkskrant kreeg inzage in een loonstrookjesanalyse van staatssecretaris Weekers (Financiën). In deze analyse vergeleek de staatssecretaris de loonstrookjes van januari vorig jaar met die van januari dit jaar. Het verschil tussen beide maanden is de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Die wet zorgt ervoor dat voor de heffing van alle belastingen en premies voortaan dezelfde grondslag wordt gebruikt, het zogeheten loonbegrip.

Voor veel mensen pakt de vereenvoudiging van het belastingstelsel voordelig uit. Werkenden met een bruto maandinkomen boven de 2.000 euro gaan er iets, maximaal 38 euro per maand, op vooruit, zo blijkt uit de analyse van Weekers.

Voor de gevolgen voor gepensioneerde werd eerder al gewaarschuwd door de pensioenfondsen. Die berekenden dat door de nieuwe belastingwet het aanvullende pensioen tot bijna zes procent lager kan uitvallen. Reden voor de partij 50Plus en de PVV om er bij de staatssecretaris op aan de dringen dat de gevolgen van de WUL nader zou worden onderzocht. De staatssecretaris maakte daarop de analyse van de loonstrookjes.

Daaruit blijkt dat gepensioneerden er in euro’s maximaal 81 euro per maand op achteruit gaan, schrijft de Volkskrant. Omdat Weekers naar het totaal inkomen kijkt, AOW plus aanvullend pensioen, is dit percentueel minder dat de zes procent waar de pensioenfondsen voor waarschuwden. 65-plussers met een bruto-inkomen van 3.000 euro krijgen verhoudingsgewijs de grootste tik: hun netto inkomen daalt bijna 3 procent.

Henk Krol, fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer, reageert:

Op ons meldpunt kregen we meldingen van 6 tot 11 procent achteruitgang. Dus dat lijkt mee te vallen. Wel blijkt uit de cijfers van Weekers dat de kloof tussen werkenden en gepensioneerden nog groter wordt. Een werkende met een modaal inkomen gaat er 1,3 procent op vooruit, een gepensioneerde 2,2 procent op achteruit.

Kamer
De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Weekers. De SP en PVV willen dat Weekers direct gepensioneerden gaat compenseren voor hun koopkrachtverlies. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is verontwaardigd omdat de Kamer al eerder naar de gevolgen van de wet heeft gevraagd maar nog geen informatie heeft gekregen.

Ook PvdA-Kamerlid Ed Groot stelt dat de wet “op een klungelige manier” is ingevoerd en dat nu snel mogelijk duidelijk moet worden wat de effecten zijn van de WUL. Groot wil echter nog niet zeggen of hij compensatiemaatregelen zal eisen van Weekers.

Coalitiegenoot VVD wil wachten op de presentatie van Weekers, zodat in mei of juni in de Kamer gedebatteerd kan worden over de fiscale wet. Bovendien is het nog maar de vraag of er geld is voor compensatiemaatregelen, aldus VVD-Kamerlid Helma Neppérus.

Oppositiepartijen SP en PVV menen dat er meteen iets gedaan moet worden. Ook GroenLinks dringt aan op compensatie.

Volkskrant: Vereenvoudiging fiscaal stelsel treft 65-plusser

Video NOS: Minder geld gepensioneerden door belastingvereenvoudiging

Volkskrant: Kamer wil opheldering over gevolgen belastingwet

Geef een reactie

Laatste reacties (94)