25

Nieuwe Nationale Ombudsman wil minder ingewikkelde overheid

Zwakbegaafden steeds meer moeite met de digitale samenleving … Twee miljoen Nederlanders dreigen buiten maatschappij te vallen

De kersverse Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid ook voor mensen met een laag IQ toegankelijk moet blijven.


Dat zegt hij vanavond in het televisieprogramma Zembla.

Meer dan twee miljoen Nederlanders zijn zwakbegaafd of hebben een licht verstandelijke beperking waardoor ze buiten de maatschappij dreigen te vallen omdat ze niet goed om kunnen gaan met de snelle digitale wereld. Daarvoor is de samenleving te ingewikkeld geworden. De groep mensen die langdurig zorg nodig heeft, is de afgelopen 15 jaar bijna vervijfvoudigd.

In Zembla pleit de nieuwe Nationale Ombudsman voor regels die begrijpelijk zijn en niet te ingewikkeld, zodat overheidsinstanties ook voor die groep mensen gewoon bereikbaar blijft.

De problemen waar veel zwakbegaafde of gehandicapten mee te maken krijgen is aan de eisen van de overheid voldoen terwijl die overheid steeds vaker alleen nog maar digitaal bereikbaar is. Van Zutphen vindt dit onacceptabel:

Als je een goede overheid wil zijn, dan moet je helder zijn. Regels moeten begrijpelijk zijn, eenduidig en niet te ingewikkeld.

Van Zutphen wil mensen met een licht verstandelijke beperking een stem geven. Volgens hem is dat de groep die tussen wal en schip valt:

Voor degene die echt niets kunnen, daar wordt wel voor gezorgd en de mondige, goedgebekte burger kan ook wel een klacht formuleren, maar de groep die er tussen in zit, ondervindt moeilijkheden. Ik wil er zijn voor die groep.

Peter Nouwens, wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit Tilburg en bestuurder bij Prisma, een Brabantse zorginstelling, ziet een explosieve groei van het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking dat zorg nodig heeft. Hij maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling:

Tachtig procent van de mensen dat zich bij Prisma aanmeldt, is licht verstandelijk beperkt, terwijl dat tien jaar geleden nog geen vijftien procent was. Landelijk gezien gaat het om 35 duizend mensen in vijf jaar tijd. En ik ben er van overtuigd dat die groep  ook in de Jeugdzorg, de GGZ en de dak-en thuislozenzorg zwaar oververtegenwoordigd is. Een groot deel van de bevolking komt buiten de maatschappij te staan. Het is een sluipend proces waar veel te weinig aandacht voor is.

Geef een reactie

Laatste reacties (25)