17

Nieuwe polderoperatie: zorgakkoord gesloten

Nullijn van tafel … grootste bond AbvaKabo doet niet mee

Twee weken na het sociaal akkoord heeft het kabinet ook een overeenkomst gesloten met werkgevers en werknemers over bezuinigingen in de zorg. Maar de grootste vakbond in de sector, AbvaKabo, wijst het akkoord af en zet geen handtekening onder de besluiten.

In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA nog af dat de lonen in de zorg niet omhoog zouden gaan. Van die nullijn is nu afgestapt. Wel wordt de ruimte voor loonsverhogingen vanaf 2014 beperkt. Het geld dat met die loonmatiging wordt bespaard wordt geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van de zorg en in bevordering van de werkgelegenheid.

Een belangrijk punt voor de bonden was de voorgenomen bezuiniging op huishoudelijke hulp voor ouderen en chronisch zieken. Gemeenten krijgen daarvoor nu meer geld dan het kabinet van plan was. Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) wilde aanvankelijk driekwart van het huidige budget schrappen, nu is dat nog 40 procent. Voor de AbvaKabo nog steeds te veel, voorzitter Corrie van Brenk bleef daarom weg bij de ondertekening van het akkoord.

Minister Schippers toonde zich in de Tweede Kamer tevreden. Volgens haar hebben de afspraken geen negatief effect op de begroting van haar departement. Ook de coalitiepartijen VVD en PvdA zijn positief over de gemaakte afspraken.

Volgens de oppositie is er nog veel te veel onduidelijk en worden problemen vooruit geschoven. SP en GroenLinks zijn het felst in hun afwijzing. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman hekelt de bezuiniging op de thuiszorg, en volgens Renske Leijten van de SP worden verzachtingen in de ene sector betaald met hardere bezuinigingen in de andere, zodat patiënten nog steeds de dupe zijn.

De Volkskrant: Dit staat er in het vandaag gesloten zorgakkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (17)