46

Nieuwe wet: ‘Wie kan werken moet ook werken’

Nieuwe Wet Werken Naar Vermogen gepresenteerd... De Krom belooft minstens de helft van de Wajongers een reguliere baan ... FNV spreekt van 'lafste bezuinigingen ooit'

Staatssecretaris Paul de Krom heeft woensdag de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het plan voor de hervorming van de onderkant van de arbeidsmarkt is de grootste hervorming van het Kabinet-Rutte. De Krom wil een omslag in de mentaliteit. ‘Wie kan werken, moet aan de slag’, maar de oppositie ziet de aanpassingen als een bezuiniging op de zwaksten in de samenleving.

Volgens De Krom is iedereen hard nodig om te voorkomen dat in 2040 de kosten voor de sociale voorzieningen de spuigaten uitlopen. Wajongers moeten daarom zo veel mogelijk aan het werk. Lichamelijk en verstandelijk beperkten kunnen nu terecht in sociale werkplaatsen. Deze plekken wil De Kom grotendeels afschaffen. Hij wil dat deze groep een ‘gewone’ baan krijgt. Daarbij is ook een omslag bij bedrijven nodig. Met werkgevers heeft De Kom afgesproken dat er de komende jaren 5000 extra werkervaringsplekken worden ingericht. 

In de Volkskrant zegt hij morgen:
“Is het dan een teken van beschaving om mensen thuis te laten zitten tegen een uitkering op minimumniveau en er niet meer naar om te kijken? Echt, er zijn stapels rapporten dat werk mensen uit de armoede haalt, uit de sociale uitsluiting. Dat werk mensen gevoel voor eigenwaarde geeft. Dat wil ik hiermee bereiken.

De constructie voor het vernieuwde plan voor de zwakkeren van de samenleving is geen gemakkelijke klus. Gemeenten krijgen de regierol in de hoop dat er een integrale aanpak ontstaan met werkgevers, het onderwijs en de (jeugd)zorg. Binnenkort gaat De Kom een topconferentie houden met VNO-NCV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de nieuwe regels.

De FNV noemt het plan van De Krom ‘de lafste bezuiniging ooit’. De wet biedt volgens hen geen werkelijke aanknopingspunten voor werk omdat er te weinig aandacht is voor de noodzakelijke begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

René Paas, voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten van gemeenten, steunt het plan wel maar heeft zijn twijfels of de ‘monsterklus’ wel per 2013 ingevoerd kan worden. In de Volkskrant waarschuwt hij de Kamer er voor het plan niet ingewikkelder te maken met extra wensen en uitzonderingen.

De Raad van State (RvS) ziet problemen bij het overhevelen van verantwoordelijkheid naar de gemeente. Deze lokale overheden krijgen ook al te maken met de overheveling van een belangrijk deel van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en uitvoering jeugdzorg. Volgens de RvS hebben gemeenten als een achterstand waardoor de uitvoering van het plan een groot risico loopt.

In december protesteerden duizenden mensen in Den Bosch tegen de bezuinigingen op de bijstand en sociale werkvoorzieningen. De Kom werd daar door de menigte uitgejouwd. SP-leider Emile Roemer kondigde toen aan met 100.000 man naar Den Haag te komen als De Kom niet naar hen wil luisteren.

Lees meer op Joop.nl: Staatssecretaris uitgejouwd op armoede manifestatie

Volkskrant: ‘Grootste hervorming van kabinet-Rutte’ naar Kamer
Reformatorisch Dagblad: Wet werken naar vermogen (WWNV) betekent „omslag”

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (46)