24

Nog nooit zoveel bootvluchtelingen als in 2014

UNHCR waarschuwt internationale gemeenschap … Meer focus nodig op het redden van levens op zee 

Dit jaar hebben zeker 384.000 mensen de gevaarlijke oversteek gewaagd uit een poging te vluchten voor de onveilige situatie in hun land. Daarvan hebben 207.000 de Middellandse Zee geprobeerd over te steken. In 2011 waren dat nog 70.000 vluchtelingen, op dat moment een record. Het gaat steeds meer om vluchtelingen en minder om migranten die economische verbetering zoeken.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres zei dat sommige overheden het buiten de grens houden van buitenlanders belangrijker zijn gaan vinden dan het handhaven van asiel:

Dit is een vergissing, en precies de verkeerde reactie in een periode waarin een recordaantal mensen op de vlucht is voor oorlog. Veiligheid en immigratiemanagement zijn punten van zorg voor elk land, maar het beleid moet zodanig worden ontworpen dat mensenlevens niet eindigen als ‘bijkomende schade’.

Tijdens gevaarlijke overtochten op zee stierven 4200 mensen, waarvan 3400 in de Middellandse Zee. Een andere belangrijke zeeroute is de Golf van Aden, tussen de Hoorn van Afrika en het Arabisch Schiereiland. Ook proberen veel mensen Birma en Bangladesh over water te ontvluchten.

De UNHCR baseert zich op cijfers van onder andere kustwachten. Vanwege de illegaliteit is het exacte aantal vluchtelingen lastig te meten.

Dag van de Mensenrechten

Op woensdag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, vindt de High Commissioners Dialogue plaats in Geneve. De focus van deze informele beleidsdiscussie ligt dit jaar op ‘Protection at Sea’ en wordt bijgewoond door onder andere vertegenwoordigers van overheden, non-gouvernmentele organisaties en kustwachten.

UNHCR: Focus op het redden van levens op zee

Foto: UNHCR

Geef een reactie

Laatste reacties (24)