132

Obama over moordpartij in Tucson: meer fatsoen in debat

Palin schokt met antisemitische verwijzing

De Amerikaanse president gaf de verharding van het politieke klimaat niet als oorzaak voor de moordpartij waarbij een gestoorde jongeman waarbij zes doden vielen en het parlementslid Giffords zwaar gewond raakte.


De Morgen schrijft:

In zijn toespraak pleitte Obama voor meer beleefdheid in het publieke debat. “In een tijd dat ons taalgebruik zo sterk is gepolariseerd, in een tijd dat we veel te graag mensen die anders denken de schuld geven van alle problemen, is het belangrijk om een moment stil te staan en te zorgen dat we met elkaar praten op een manier die geneest, en niet op een manier die verwondt”, aldus de president. Volgens Obama zijn er geen eenvoudige verklaringen voor de schietpartij.

Sarah Palin, de zelfbenoemd leidster van een rechts revolte in de VS, hield eveneens een – korte – speech op Facebook over de moordpartij. Ze wees verantwoordelijkheid voor de daad af en verweet journalisten en deskundigen een ‘bloedsprookje’ te verzinnen door met een beschuldigende vinger naar de Tea Party te wijzen.  Het gebruik van die term ‘blood libel’ leidde tot veel kritiek. Het ‘bloedsprookje’ is een berucht antisemitisch verschijnsel waarbij mensen wordt wijs gemaakt dat joden het bloed van christenkinderen in hun brood, matzes, verwerken. De neergeschoten politicus Gifford, een uitgesproken tegenstander van Palin, is joods.

Geef een reactie

Laatste reacties (132)