65

Ombudsman: politie sluit te snel de rijen

Kritiek op buitensporig geweld vaak weggewimpeld

Politieagenten die beschuldigd worden van het toepassen van buitensporig geweld worden te snel door de leiding in bescherming genomen. Dat constateert waarnemend Ombudsman Frank van Dooren.


Nieuwssite Nu.nl ontving de afgelopen maanden tips van burgers die klaagden over onnodig hard optreden door de politie. “Daaruit komt een beeld naar voren dat agenten door een kleine aanleiding, zoals uitschelden of een lichte duw, kunnen overgaan tot buitensporig geweld”, schrijft de site.

De Ombudsman stelt in een reactie dat er bij de politie nog een macho-cultuur heerst die het lastig maakt elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag. De leiding van de politie is bovendien te snel met het uitspreken van steun voor agenten die ervan beschuldigd worden over de streep te zijn gegaan. Dat wekt de indruk dat binnen de organisatie iedereen elkaar dekt:

Ik begrijp dat je achter je eigen personeel staat, maar je moet er ook rekening mee houden dat agenten soms fouten maken.” 

Daarnaast zijn politieagenten soms wel erg happig op machtsvertoon.

Agenten reageren vaak zodra ze worden uitgescholden. Als politieagent moet je zo professioneel zijn dat je iets kunt hebben. (…)  “Je hebt verschillende soorten agenten. Sommigen zijn goed in het de-escaleren van een situatie. Anderen zijn licht ontvlambaar. Dan moet je elkaar wel kunnen aanspreken op elkaars gedrag, zonder dat je daarvoor wordt afgerekend door de hele groep.

De politie ‘verwondert’ zich over de kritiek van de Ombudsman en herkent zich niet in het beeld. Er zou juist altijd gedegen onderzoek worden gedaan naar het buitensporig gebruik van geweld.

Juist vandaag maakt de politie van Den Haag bekend dat het overplaatsen van een agent die eerder deze maand zonder duidelijke aanleiding grof geweld gebruikt tegen een tiener in de Haagse Schilderswijk, niets te maken heeft met de kwestie. De Volkskrant schrijft:

De agent had zijn basisopleiding achter de rug. Daarna zou hij net als iedere andere politiestudent worden overgeplaatst naar een bureau met een formatieplaats. Volgens de Haagse politie is die overplaatsing vanwege de commotie wel een paar weken naar voren gehaald. Dat moet echter niet worden opgevat als een blijk van disfunctioneren of als een oordeel over zijn optreden, benadrukt politiechef Paul van Musscher.

Video van Voorbeeldallochtoon met beelden geweld en Mohammed Ghay van de actiegroep ‘Herstel van Vertrouwen’ die zich richt op ‘etnisch profileren’ door de Haagse politie.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (65)