157

Onbezorgd studeren voorgoed voorbij

Update: Bussemaker bij Jinek: 'Het is meer dan alleen de afschaffing van de basisbeurs' ... Eerste Kamer stemt voor invoering sociaal leenstelsel per september 2015, basisbeurs vervalt ... Alle wijzigingen op een rij

Om kwart over tien was dinsdagavond de kogel door de kerk: de studiebeurzen worden afgeschaft ten gunste van de studieleningen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de grootste onderwijshervorming van dit kabinet. Hoewel er in eerste instantie flink wat kritiek te horen was, wist minister Bussemaker een meerderheid van de stemmen te winnen.

Updates onderaan artikel

Wat gaat er precies veranderen vanaf september en wat blijft hetzelfde?

1. Studenten krijgen geen basisbeurs meer.

2. De aanvullende beurs blijft bestaan voor kinderen van ouders met een laag inkomen, die zal 365 euro bedragen bij ouders met een inkomen van minder dan 30 duizend euro en aflopen naar nul. Kinderen van ouders met een inkomen hoger dan 46 duizend euro krijgen niets extra’s.

3. De ov-jaarkaart blijft en wordt – naast voor studenten – ook voor minderjarige mbo’ers beschikbaar gemaakt.

4. Studenten met een handicap of ziekte kunnen rekenen op een kwijtschelding van 1.200 euro bij een afgeronde bachelor of master (in plaats van het extra jaar basisbeurs dat ze nu krijgen).

5. Studenten die al zijn begonnen met hun studie behouden hun basisbeurs als ze hun huidige studie afmaken. Wanneer ze aan een nieuwe bachelor of master beginnen, moeten ze wel lenen.

6. Afgestudeerden mogen 35 jaar doen over de terugbetaling, die begint zodra iemand het minimumloon (of meer) gaat verdienen. Het is mogelijk om tijdelijke afbetalingspauzes in te lassen (de zogenaamde jokerjaren) van vijf jaar in totaal.

7. Het geld dat wordt bespaard op de basisbeurs vloeit terug naar het hoger onderwijs. Volgens minister Bussemaker kan dat bedrag oplopen tot 1 miljard. Studenten krijgen instemmingsrecht op de begroting van hun universiteit of hogeschool.

8. De eerste jaargang studenten die moet lenen ontvangt een voucher van 2.000 euro die tot tien jaar na het afstuderen ingezet kan worden voor bijscholing.

Update donderdag 0.10

Bussemaker: ‘Studentenleenstelsel is wet om trots op te zijn’
Minister Bussemaker verdedigt haar wet over het leenstelsel voor studenten bij Jinek. Volgens haar is het een wet om trots op te zijn, en niet puur een financieel ‘moetje’. Ze benadrukt dat de wet meer inhoudt dat de afschaffing van de basisbeurs, maar dat de wet ook een financiële stimulans inhoudt voor andere aspecten van het studieleven.

Drie (bijna-)studenten zijn het oneens met de minister. Eén van hen twijfelt of ze nog wel een tweede studie zal doen nu de kosten van studeren omhoog gaan. Een ander zegt dat zijn vooraf gemaakte plannen in de war zijn gegooid, omdat een masterstudie volgen nu onverwacht duurder wordt. Marjelle Boorsma van FNV Jong zegt dat er slecht informatie wordt verstrekt en dat er op de website van DUO zelfs nog foutieve informatie staat.

De minister zegt haar voorlichtingscampagne inmiddels gestart te zijn.

Cc-foto: UGL_UIUC

Geef een reactie

Laatste reacties (157)