3

Onderwijs het kind van de rekening

Landen breken belofte om ieder kind basisschool te laten volgen en verlagen budgetten

Ondanks beloftes van de internationale gemeenschap om voor ieder kind basisonderwijs te voorzien tegen 2015, worden de fondsen om dit ideaal te verwezenlijken afgebouwd, met 19 procent. Volgens de Donor Scoreboard van de organisatie ‘A World at School’ bouwen tien donorlanden, waaronder de VS, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, sinds 2010 de ontwikkelingsfondsen voor onderwijs af. Noorwegen is het enige grote donorland dat de voorbije vier jaar een toename van 5 procent kon optekenen.

Dat meldt Dewereldmorgen.be. Volgens een rapport van het onderwijsagentschap van de Verenigde Naties UNESCO gaan 58 miljoen kinderen helemaal niet naar school en maken 100 miljoen kinderen hun basisonderwijs niet af. Sarah Brown van A World at School:

Het is cruciaal dat we de afname van het donorgeld voor onderwijs weten te stoppen, anders laten we 58 miljoen kinderen in de steek, vooral hen die het hardst getroffen zijn door conflicten en noodsituaties zoals kinderen die op de vlucht zijn voor het geweld in Syrië en kinderen in de landen waar ebola uitbrak.

Brown zegt het onaanvaardbaar te vinden dat de hulp wordt teruggeschroefd op het moment dat er juist meer gevraagd wordt om de doelstelling voor 2015 te halen.

CC Foto: Feans 

Geef een reactie

Laatste reacties (3)