18

Onderwijs in ploegendienst en nieuw schooljaar eerder laten beginnen

De Onderwijsraad stelt voor het nieuwe schooljaar eerder te starten als de scholen ook na de meivakantie dichtblijven. Dat zegt de raad in een advies over het heropenen van de scholen en inlopen van onderwijsachterstanden, waar minister van Onderwijs Arie Slob om gevraagd had. De raad pleit in het advies voor een ‘intelligent opening-up’ van de scholen.

Het kan verstandig zijn dat een school niet in één keer helemaal open gaat, maar dat gecontroleerd en gefaseerd te doen. Hierbij past ook het besef dat we te maken krijgen met een langere periode waarin het coronavirus weer kan oplaaien en beperkende maatregelen opnieuw nodig kunnen zijn. Ge- faseerd opstarten kan bijvoorbeeld door in eerste instantie alleen bepaalde groepen of leer- jaren weer naar school te laten gaan, of te werken met halve dagen zodat per dagdeel minder leerlingen aanwezig zijn. Vanuit onderwijskundig en pedagogisch perspectief is het zaak dat scholen zich voorbereiden op zo’n periode waarin afstandsonderwijs en onderwijs op school gecombineerd of afgewisseld worden. Het is nodig daarover op korte termijn kennis te verzamelen. Diverse andere landen zijn bezig met zo’n gefaseerde herstart en daarvan kunnen we leren. Ook in Nederland is er al ervaring met de overgang van afstandsonderwijs naar schoolonderwijs. Bijvoorbeeld bij kinderen van de trekkende bevolking en bij Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen van expats.

De raad wijst met nadruk op de zorgen over kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren. Er moet gekeken worden naar hoe scholen toch ingezet kunnen worden om die kinderen op te vangen. Kinderen van ouders die cruciale beroepen vervullen worden nu al opgevangen.

Wat acuut nodig is, is de opvang van kinderen en jongeren in een onveilige thuissituatie. De Onderwijsraad maakt zich veel zorgen over hen. De raad steunt de aanpak van de minister. De afspraken zijn echter nog niet voor iedereen in het onderwijsveld helder. De raad beveelt de minister daarom aan om snel duidelijkheid te verschaffen over de ruimte die scholen hebben om deze kinderen of jongeren toch op te vangen. En de raad vraagt de minister gemeenten en schoolbesturen stevig aan te spreken als ze achterblijven in hun acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.

Er wordt ook gedacht aan de opening van zomerscholen.

Ondertussen wordt het idee om de leerlingen in ploegendienst les te geven, zodat er minder leerlingen per keer in de klas zitten, onder meer omarmd in Flevoland. Kinderen volgen daarbij thuisonderwijs in het dagdeel dat ze niet in de klas zitten:

Basisschoolleerlingen krijgen straks mogelijk lessen in ploegen. Dat idee wordt onder meer omarmd door stichting Ante en schoolvereniging Rehoboth, die meerdere scholen besturen in Dronten, Zeewolde en Urk. (…) Johan de Jong van Rehoboth overweegt om drie ploegen per dag in te voeren. De schoolvereniging op Urk zou dan maximaal acht tot tien leerlingen in elk klaslokaal toelaten. Daarnaast is de vereniging druk bezig om extra hygiënemateriaal in te slaan. De Jong wacht met smart op nieuwe richtlijnen vanuit de overheid.

De verwachting is dat het kabinet dinsdag bekendmaakt wanneer en hoe de scholen weer open gaan.

Foto: Joop

Geef een reactie

Laatste reacties (18)