117

Onderzoek: anti-semitisme neemt af, islamofobie neemt toe

Zowel antisemitisme als discriminatie van moslims hangt nauw samen met de actualiteit in binnen- en buitenland

Het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland vertoont een dalende trend. Dat concluderen de onderzoekers die in opdracht van het ministerie van VROM de Monitor Rassendiscriminatie 2009 hebben gemaakt.

In de Monitor gaat het om trendonderzoek over een periode van verschillende jaren. Geweld tegen moslims neemt toe. Discriminatie in zijn algemeenheid vertoont een lichte daling. Discriminatie op de arbeidsmarkt neemt af. Politie en justitie registreren vaker meldingen van discriminatie. Dat meldt NOS donderdag.

Zowel antisemitisme in al zijn vormen als geweld tegen en discriminatie van moslims hangen nauw samen met de actualiteit in binnen- en buitenland. Ernstige incidenten of ontwikkelingen in het Midden-Oosten zorgen voor meer antisemitische incidenten, zoals de moord op Theo van Gogh voor een sterke toename van geweld tegen moslims zorgde.

De uitkomsten van deze monitor staan wat betreft het antisemitisme haaks op het beeld dat het CIDI vorige week schetste. Voorlopige cijfers van het CIDI over 2009 en 2010 lieten volgens de organisatie juist een sterke toename van het antisemitisme zien.

Lees hier meer

Geef een reactie

Laatste reacties (117)