Laatste update 11:52
22

Onderzoek naar gesjoemel IND: mogelijk tientallen onterechte uitzettingen

Er loopt een onderzoek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid naar gesjoemel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het beoordelen van bezwaarschriften van vreemdelingen met een verblijfsvergunning. Dat meldt NRC. Volgens een klokkenluider houdt de dienst zich niet aan de Algemene wet bestuursrecht en aan de eigen regels voor de afhandeling van bezwaarschriften van statushouders. Mogelijk zijn tientallen mensen daardoor onterecht uitgezet.

Bezwaarschriften van statushouders tegen beslissingen van de IND moeten volgens de wet beoordeeld worden door IND-ambtenaren die niet betrokken waren bij de eerdere besluitvoering. Volgens de klokkenluider werd hij echter onder zware druk gezet om veertig dossiers die hij al eerder had behandeld nogmaals te beoordelen en met de naam van zijn chef (of een andere bevoegde medewerker) te ondertekenen, om de lange wachtlijsten bij de IND tegen te gaan. De dienst betaalde dit jaar al meer dan een miljoen euro aan dwangsommen vanwege de trage afhandeling van verblijfsaanvragen.

Volgens de klokkenluider probeert de dienst de problemen met de bezwaarschriften in de doofpot te stoppen door hem de problemen in de schoenen te schuiven. De klokkenluider vertelde in de rechtbank dat het gesjoemel veel vaker voorkomt en dat er met zijn eerdere protesten niets is gedaan:

Ik heb in 2016 en 2017 andere misstanden binnen het asielteam kenbaar gemaakt. Maar met mijn meldingen heeft de directie niets gedaan en de IND kent geen toezichthouder.

Igna Oomen, secretaris van de Vereniging van asieladvocaten (VAJN), ziet het vaker gebeuren:

In de wet staat dat één ambtenaar niet twee keer mag beslissen. Maar ook ik spreek IND-medewerkers die aangeven dat een besluit wel met hun naam is ondertekend, maar dat zij het besluit niet zelf hebben genomen.

De klokkenluider werd vorige maand geschorst door de IND, de dienst ontkent zijn aantijgingen.

Update 11.30 uur:
Maar liefst een op de zes rijksambtenaren is weleens onder druk gezet om niet integer te handelen. Dat blijkt uit een steekproef van FNV Overheid onder 1.368 ambtenaren. Ambtenaren zouden gevraagd worden om informatie achter te houden en de uitkomsten van rapporten te wijzigen. Volgens de ondervraagden resulteert dat in de verspreiding van onjuiste informatie, waar vervolgens beleid op gebaseerd wordt met ‘gevolgen voor het publieke of maatschappelijke belang’. In bijna 70 procent werden ambtenaren door leiddinggevenden onder druk gezet.  Bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken zou het probleem het grootst zijn.

Cc-foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geef een reactie

Laatste reacties (22)