99

Onderzoek: voorzichtig met heropenen scholen, kinderen net zo besmettelijk

Wetenschappers waarschuwen tegen het plan om scholen weer te openen. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat het coronavirus in kinderen waarschijnlijk net zo besmettelijk is als in volwassenen, ook wanneer zij slechts milde of zelfs helemaal geen ziekteverschijnselen vertonen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door het team van Duitslands meest vooraanstaande viroloog Christian Drosten, kwam naar voren dat kinderen dezelfde Covid-19-waarden in hun lichaam hebben als volwassenen. Dat maakt de kans erg groot dat scholen en kinderdagverblijven na heropening de spil zijn in een nieuwe besmettingsgolf. Omdat een groot deel van de bevolking nog altijd erg vatbaar is voor het virus en er een grote noodzaak is om de besmettingsgraad laag te houden, wordt geadviseerd de scholen niet zomaar allemaal weer te openen.

In heel Europa wordt een begin gemaakt met een versoepeling van de coronamaatregelen, met name in het onderwijs. Ook in Nederland gaan na de meivakantie de basisscholen en kinderdagverblijven weer open, zij het met kleinere groepen en aangepaste vormen van lesgeven. Ook wordt het onderwijspersoneel uit risicogroepen voorlopig afgeraden weer naar school te gaan.

Tot nu toe is het onderzoek naar het coronavirus onder kinderen erg lastig gebleken. Omdat zij maar zelden symptomen vertonen, worden zij in veel testprogramma’s over het hoofd gezien. Daar komt nog bij dat in vrijwel alle landen waar een corona-uitbraak plaatsvond, scholen al snel gesloten werden. Hierdoor is niet of nauwelijks onderzocht in hoeverre Covid-19 zich onder scholieren verspreidt.

Het team van Christian Drosten heeft voor het onderzoek 60.000 patiënten getest op Covid-19, daarvan bleken er bijna 4.000 positief. Bij het splitsen van de resultaten in leeftijdscategorieën, van 1 tot 10 jaar oud tot 91 tot 100 jaar oud, bleek er vrijwel geen verschil te zijn in besmettingswaarden. De onderzoekers schrijven dat het wel mogelijk is dat kinderen zonder ziekteverschijnselen op straat het virus minder snel verspreiden omdat ze niet hoesten, maar dat dit voordeel ongedaan gemaakt wordt zodra ze bij elkaar in een klaslokaal zitten.

Bron: The Guardian / cc-foto: Mediawijzer

Geef een reactie

Laatste reacties (99)