50

Onderzoekers: ‘Prehistorische samenlevingen kenden seksegelijkheid’

De ongelijkheid begon pas bij het ontstaan van de agricultuur

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de gemeenschappen rondom de eerste moderne jagers op basis van seksegelijk opereerden. Hierdoor komt het beeld naar voren dat de problemen met ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw pas naar voren kwam toen de agricultuur ontstond. Wanneer vrouwen en mannen allebei evenveel te zeggen hebben, ontstaat een omgeving van mensen die elkaar aanvullen op basis van kwaliteiten en nut, in plaats van slechts familiebanden te laten prevaleren. Dat schrijft de Guardian.

De onderzoekers verdedigen de stelling dat seksegelijkheid een grote voorsprong gaf voor de eerste menselijke gemeenschappen. Het creëerde een groter sociaal netwerk waar grote voordelen uit werden gehaald. Waar mensen uit de prehistorie vaak worden afgeschilderd als primitieve wezens, werden de eerste samenlevingen juist opgebouwd op basis van verlichte gelijkheidsbeginselen. 

Invloed op samenstelling groepen
Mannen en vrouwen hadden gelijke invloed op waar de groep zou leven en met wie. De studie toont aan dat seksegelijkheid bij de voorouders van de huidige mens niets anders dan normaal was en het zeer bepalend was voor hoe groepen mensen leefden.

Mark Dyble, antropoloog, gaf leiding aan de studie bij de University College London:

De gedachte dat jaaggemeenschappen meer macho of masculine zijn is wijd verspreid. Wij zeggen juist dat dit pas het geval werd bij de opkomst van agricultuur, toen mensen voorraden gingen aanleggen.

Volgens de onderzoeker was de seksegelijkheid een belangrijke kwaliteit om te kunnen overleven en speelde het een belangrijke rol bij het creëren van een menselijke samenleving en evolutie. 

Geen familiebanden
Anders dan antropologen lange tijd dachten, groeide ons sociale netwerk niet door ons te verbinden met hen met wie we ons genetisch het meest verwant voelden. De wetenschappers bestudeerden 32 jagersgemeenschappen om tot de conclusie te komend dat de meeste individuen genetisch niet verwant waren. De antropologen die het onderzoek uitvoerden ontdekten dat de kracht van de gemeenschappen voortkwam uit menselijke samenwerking. Als vrouwen en mannen beiden konden kiezen met wie ze samenleefden, zouden ze dus ook niet altijd met hun eigen familie leven maar rondhangen met mensen zonder genetische verwantschap of banden op basis van burgerlijke staat.

Wanneer alleen mannen invloed hebben over met wie zij leven, is de basis van de groep een netwerk van gerelateerde mannen met mensen die via relaties van broers of zussen zijn opgenomen. Als mannen en vrouwen beslissen, krijg je geen groepen van vier of vijf broers die samenleven.

Science: Sex equality can explain the unique social structure of hunter-gatherer bands

Guardian: Early men and women were equal, say scientists

Science Mag: Did sexual equality fuel the evolution of human cooperation?

Cc-foto: Coyau

Geef een reactie

Laatste reacties (50)