3

Onveiligheid op het werk neemt gestaag toe

Arbeidsinspectie deelde meer boetes uit bij bedrijven waar overtredingen werden geconstateerd

Bedrijven namen het in 2010 niet zo nauw met veilige werkomstandigheden voor hun werknemers. Van de gecontroleerde bedrijven bleek 61 procent niet in orde. In 2009 was dan nog 28 procent. Bij 18 procent van de bedrijven stuitte de inspectie op illegale arbeid.

De Arbeidsinspectie heeft van haar ministerie een duidelijke opdracht gekregen om onveilige werksituaties krachtiger aan te pakken. Het afgelopen jaar voerde zij daarom gerichtere inspecties uit bij bedrijven waar overtredingen werden vermoed.

Volgens directeur Jan van den Bos van de Arbeidsinspectie is het jaarverslag een bewijs dat inspecties nog steeds nodig zijn om arbeidsongevallen en beroepsziekten te beperken. “Ook moet zo verdringing van ‘gewone’ werknemers en eerlijke ondernemers door illegale arbeid en onderbetaling worden voorkomen”, stelt hij in Trouw.

Trouw: Nog te veel onveilig werk en illegale arbeid

cc-foto: illupino

Geef een reactie

Laatste reacties (3)