12

Ook top NS wil nu fusie met ProRail

Ideologische splitsing spoorbedrijf werkt in de praktijk niet

Toen in de jaren negentig de Nederlandse Spoorwegen geprivatiseerd werden, moest het bedrijf op basis van marktideologie gesplitst worden in een bedrijf dat de treinen exploiteert en een dat de sporen beheert. Het idee was dat meerdere bedrijven treinen kunnen laten rijden (concurrentie! marktwerking!) maar dat rails nu eenmaal een monopolie is. De splitsing moest ‘valse concurrentie’ voorkomen.

In de praktijk blijkt de fundamentalistische benadering tot bizarre en onwenselijke situaties te leiden. Zo mogen machinisten niet meer het ijs uit vastgevroren wissels verwijderen maar moeten ze daartoe wachten op onderhoudsmedewerkers van ProRail. Dat leidt tot grote vertragingen.

Roel Berghuis van FNV Spoor pleit al langer voor het ongedaan maken van de splitsing. Hij schreef bijvoorbeeld vorig jaar januari op Joop:

Het besluit tot vergaande splitsing van de vroegere NS is fnuikend geweest voor het functioneren van het spoorsysteem. Vervoer, infrabeheer en onderhoud zijn logistieke processen die dusdanig met elkaar verweven zijn dat een probleem in de ene functie de andere functies infecteert. Door de scheiding ontbreekt de noodzakelijke coördinatie in de spoorsector. (…) Het op korte termijn integreren van de verkeersleiding en de informatievoorziening is gewenst.

Die visie krijgt nu voor het eerst bijval van de NS-top, meldt de Volkskrant.

NS-topman Bert Meerstadt wil de splitsing van NS en ProRail ongedaan maken om de problemen op het spoor effectief te lijf te gaan. De strikte scheiding tussen de staatsbedrijven belemmert volgens hem een effectieve aanpak van de problemen op het spoor, zoals de chaos tijdens sneeuwval of het verhelpen van technische storingen. Dit schrijft Meerstadt in een brief die hij heeft gestuurd aan de verkiezings-programmacommissies van alle politieke partijen.

De Tweede Kamer beslist uiteindelijk over het ongedaan maken van de splitsing.

Update 12:30

De concurrentie van de NS is woest om de brief, schrijft Trouw die voorzitter Hettinga van de branchevereniging citeert. Hij si tevens directeur van ov-bedrijf Arriva.

Volgens Hettinga schendt de NS ook de afspraken die de spoorvervoerders onderling hebben gemaakt. ‘Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het treinvervoer in opdracht van de Tweede Kamer’, aldus de voorzitter. ‘We hebben afgesproken dat gedurende het onderzoek geen communicatie hierover mag plaatsvinden en al helemaal geen beïnvloeding. De NS-brief noemt hij daarom ‘schandalig en

Geef een reactie

Laatste reacties (12)