32

Oosterscheldekering nu ook groene stroomleverancier

De tijd dat de stormvloedkering ons alleen moet behoeden voor (hoog)water is voorbij

De Oosterscheldekering krijgt een getijdencentrale voor het opwekken van groene energie. Daarmee krijgt de waterkering er een nieuwe functie bij.

Deze zomer worden er vijf turbines, tussen twee pijlers, in de stormvloedkering geplaatst. De turbines maken gebruik van de waterstromen bij eb en vloed en moeten zo groene stroom op kunnen wekken. De hoeveelheid stroom die hiermee wordt opgewekt zou duizend huishoudens moeten kunnen voorzien van stroom.

Stroom voor de toekomst
Het bedrijf dat de turbines heeft gebouwd en zal plaatsen is Tocardo Tidal Turbines. Zij hebben inmiddels ook enkele turbines geplaatst in de Afsluitdijk. Tocardo-directeur Hans van Breugel gaat er volgens De Volkskrant vanuit dat getijdencentrales de komende jaren aanzienlijk meer stroom zullen gaan leveren, al blijft de bijdrage aan de totale energievoorziening in Nederland bescheiden, minder dan 1 procent. Van Breugel geeft aan vooral naar het buitenland te kijken, getijdenergie kan volgens hem op den duur voorzien in 10 tot 20 procent van de wereldbehoefte aan elektriciteit. De turbines in de Oosterscheldekering moeten in het najaar stroom gaan leveren.

Foto cc: grevillea

Geef een reactie

Laatste reacties (32)