8

Opmerkelijk: Nederland mag biometrische gegevens opslaan

Dit vanwege ontbrekende Europese wetgeving

Nederland mag vingerafdrukken vragen bij de aanvraag van een paspoort en mag bovendien deze zogeheten biometrische gegevens opslaan.

Het Europees hof was door de Raad van State gevraagd juridische uitleg te geven over de EU-regels met betrekking tot de opslag van vingerafdrukken.
De kwestie draait om de weigering van vier Nederlanders om bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken te geven. Volgens hen is de invoer en bewaring van biometrische gegevens ‘een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit en een beperking van het recht op de bescherming van privéleven’. De aanklagers vrezen dat de opgeslagen gegevens (in de toekomst) worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.
De Raad van State wilde onder meer weten of landen moeten waarborgen onder EU-recht dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het Europees hof erkent dat dit risico kan optreden, maar zegt dat Europa hier niet over gaat.

Wel moeten de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd, die staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar gaat het Europees Hof van Justitie in Luxemburg niet over, maar het Europees hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Het is nu aan de Raad van State om uitspraak te doen in de vier zaken.

CC Foto: 
Volkskrant: Nederland mag biometrische gegevens opslaan

Geef een reactie

Laatste reacties (8)