30

Oppositie wil af van eigen bijdrage jeugd-ggz

D66, CDA en ChristenUnie willen eigen bijdrage jeugd-ggz, die kan oplopen tot 1500 euro per jaar, schrappen uit jeugdwet

Oppositiepartijen D66, CDA en de ChristenUnie willen af van de maatregel in de jeugdwet, die ouders verplicht tot een eigen bijdrage voor de psychiatrische hulp voor hun kind. Sinds 1 januari moeten ouders een maandelijks bedrag voor de jeugd-ggz betalen dat kan oplopen tot wel 1500 euro per jaar. De zorgsector vreest dat de bijdrage ertoe leidt dat kinderen uit minder welvarende gezinnen met problemen zich minder snel kunnen laten behandelen.

Naast de oppositiepartijen D66, CDA en ChristenUnie, heeft ook een meerderheid van de PvdA-leden bezwaren tegen de maatregel. Zij vinden het discriminerend dat voor kinderen die met een lichamelijke ziekte in het ziekenhuis worden opgenomen geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Zo bleek afgelopen weekend tijdens het PvdA-congres.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn gevraagd een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de maatregel. D66 en de ChristenUnie vinden dat het kabinet pas een eigen bijdrage mag heffen als de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn. Kamerlid Voordewind van ChristenUnie:

Zolang er een onderzoek loopt, is het onverantwoord om de nieuwe ouderbijdrage al in 2015 in te laten gaan. Ouders en organisaties geven aan dat de ouderbijdrage zelfs drempelverhogend werkt voor de aanvraag van zorg.”

Hoe schrijnend de kwestie van de eigen bijdrage kan zijn, blijkt uit het verhaal van kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff:

Ik durf niet te zeggen wat Loes Ypma, Tweede Kamerlid voor de PvdA, recentelijk ter verdediging van deze eigen bijdrage aanvoerde. “Ouders maken flink minder kosten voor levensonderhoud als eten en drinken.” Alsof het een goudmijntje betreft. Ik durf ook niet te zeggen dat tijdens de wetsbehandeling meerdere keren is beweerd dat de jeugd-ggz onderdeel blijft van de geneeskunde. En ik durf al helemaal niet te zeggen hoe hoog deze ouderbijdrage is. Maar die onvermijdelijke vraag volgt natuurlijk direct.

Lees het hele verhaal hier.

Cc-foto’s: Ranken Jordan en Fontakadom

Geef een reactie

Laatste reacties (30)