42

Oud-Kamerlid dreigt uit PvdA te stappen over bestraffing illegalen

Godelieve van Heteren: 'Er zijn waarden die niet onderhandelbaar zijn'

Godelieve van Heteren die van 2002 tot 2006 in de Tweede Kamer zat voor de PvdA dreigt haar lidmaatschap van de sociaaldemocratische partij op te zeggen als deze instemt met het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Dat stelt ze in een open brief op Facebook.

In de ‘Open brief aan politieke vrienden‘ zegt van Heteren:

Dit weekend wordt misschien het moment waarop ik na ruim twintig jaar lidmaatschap en onverminderde betrokkenheid bij de sociaaldemocratie de PvdA zal verlaten. De Politieke Ledenraad die morgen over de verscherpte strafbaarstelling van mensen die illegaal zijn wordt gehouden zal hierin doorslaggevend zijn. Er wordt in de media over dit dossier inmiddels geschreven als ‘symboolpolitiek’, de hype is nu ‘zal het Diederik lukken de geesten terug in de fles te krijgen’. Sommige symboolmomenten zijn echter dusdanig veelzeggend dat ze breekmomenten kunnen worden, zelfs voor loyale partijleden.

Ze richt zich tot PvdA-voorzitter Hans Spekman: 

Er zijn waarden die niet onderhandelbaar zijn, waarvoor je pal moet staan en moet vechten, om met alle creativiteit die er is inhoudelijk goede oplossingen vinden. (…) Niet als onderdeel van een koehandel. De verfoeilijke maatregel is niet van tafel. En een sociaaldemocratische beweging zou nooit actief moeten meewerken aan zo’n uitbreiding die staat voor een grondhouding ten opzichte van mensen die ten principale niet de onze zou moeten zijn.

Vervolgens richt ze zich tot partijleider Diederik Samsom:

Diederik, je weet hoe ik deze coalitie heb toegejuicht. Ik hoopte echt dat the best of both worlds kon worden verbonden in een sterke innovatieve agenda voor Nederland in de wereld en werkte hier graag aan mee. (…) Je bent geen slecht leider als je soms met voortschrijdend inzicht tot nieuwe posities komt. Het is geen zwabberen om rond je kernwaarden gesprekken te heropenen met anderen. (…) Het is eerder bizar om een bijna unanieme motie naast je neer te leggen. En het is ook jammer dat je niet gebruik maakt van je eigenlijke mandaat in de Kamer. Je was daar toch gaan zitten om de kern van onze traditie mee te dragen op dualistische wijze. 

Ze eindigt de open brief met:

Afijn, morgen valt het besluit. Zal me heel erg blijven inzetten voor sociaal democratische vernieuwing. Maar dus wellicht buiten de PvdA. Met bloedend hart.

 

Diederik Samsom verwacht ondertussen unanieme steun van zijn PvdA-fractie, zegt hij in een interview met NRC Handelsblad (betaalde editie). De PvdA-leider die de afgelopen dagen door het land trok om de leden te overtuigen, lijkt geen dissidenten te dulden:

Sommige van uw fractieleden zouden alsnog tegen dit wetsvoorstel willen stemmen.
“Dat zou ingewikkeld zijn. Fractieleden hebben meer dan normale leden gelegenheid gehad om mee te doen aan het formatieproces. Ze hebben elk individueel het akkoord onderschreven. Ze zijn gebonden.”

Mogen zij van u tegen stemmen?
“We zijn nog niet klaar met het gesprek met de leden. Met de uitkomst daarvan gaan we de fractie in. Maar ik verwacht dat de fractie in zijn geheel voorstemt. Ik zie niet in hoe je tegen jezelf kunt stemmen. Dat is dan feitelijk wat iemand dan doet. De fractie was tijdens de formatie voor, en sindsdien slaat de balans alleen maar meer naar onze kant uit.

Morgen tijdens de ledenraad zal Sander Terphuis, aanvoerder van het verzet tegen de strafbaarstelling, met een motie komen waar volgens hem het partijbestuur mee instemt, zo verklaarde hij bij Pauw & Witteman.

Screenshot YouTube: Anouk Elisabeth Hermans 

Geef een reactie

Laatste reacties (42)