Laatste update 19:54
46

Ouderen zorgen voor verdeelde samenleving, niet ‘filterbubbel’

Onderzoek wijst uit dat politieke polarisatie veel sneller gaat onder ouderen, terwijl zij juist veel minder online te vinden zijn dan jongeren. De veelgehoorde theorie dat de opkomst van het internet verantwoordelijk zou zijn voor de toegenomen polarisatie in de maatschappij, door middel van de zogeheten ‘filterbubbel’ blijkt nogal overdreven.

Velen uitten kritiek op sociale media over de opmars van het rechts-populisme en steeds vergrotende tegenstellingen in de maatschappij. Sociale media, zoals Facebook en Twitter, zouden ervoor zorgen dat burgers alleen nog informatie voorgeschoteld krijgen die past bij hun politieke voorkeuren, waardoor ze zich steeds meer gesterkt voelen in hun eigen gelijk. Deze filterbubbel zou een bedreiging zijn voor de pluriformiteit en dus ook voor de democratie.

Maar de Amerikaanse universiteiten Stanford en Brown hebben onderzoek opiniepeilingen geanalyseerd, en concluderen daaruit dat de invloed van sociale media op de polarisatie van het publieke debat schromelijk wordt overschat. In het onderzoek van de wetenschappers was de polarisatie juist het hoogste onder de groep 75-plussers, waarvan slechts 20 procent sociale media gebruikt. Dat terwijl de groep Amerikanen van 18-39 nauwelijks meer gepolariseerd waren dan in 1996, toen er nog vrijwel geen sociale media bestonden.

De wetenschappers hebben opiniepeilingen geanalyseerd tot 2012 en waarschuwen daarom voor al te grote conclusies uit het onderzoek. Met name in de afgelopen vijf jaar zijn er grote sprongen gemaakt in het toespitsen van content op basis van voorkeuren van gebruikers op sociale media. Politieke campagnes als die van Trump en de pro-Brexit campagne hebben hier op ingespeeld. De onderzoekers vinden dus ook niet dat Twitter en Facebook helemaal geen rol spelen in de polarisatie van het publieke debat, helemaal onder jongeren. Het is echter niet het hele verhaal.

Trouw: Ouderen zijn het meest gepolariseerd, ook zonder sociale media

Foto: CC prupert

Geef een reactie

Laatste reacties (46)