65

‘Overheid, schiet eens op met het verbeteren van de luchtkwaliteit’

De afgelopen jaren heeft de overheid een flinke slag geslagen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland, maar is dat genoeg? Op een aantal plaatsen in en buiten de stad worden de normen nog steeds overschreden. Ook houdt Nederland zich niet altijd en niet overal aan de Europese richtlijnen voor gezonde lucht. Nee dus, stelt Milieudefensie. De milieuorganisatie heeft dan ook een kort geding aangespannen om de overheid te dwingen zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren.

Vorig jaar al sleepte Milieudefensie de overheid voor de rechter, maar de rechter behandelt deze zaak pas in november. De uitspraak zal dan naar verwachting pas volgend jaar worden gedaan en dat d uur te lang. Daarom heeft Milieudefensie nu een kort geding aangespannen, om ervoor te zorgen dat de overheid nu al begint met het klaren van de lucht.

Gezondheid is een mensenrecht. De staat schendt volgens Milieudefensie dat mensenrecht, doordat het te hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof in de lucht toestaat – en zich en passant niet houdt aan de Europese richtlijnen. Het gevolg is dat zo’n 2650 mensen last hebben van de vuile lucht. Dagblad Trouw schrijft hierover:

Dat die lucht niet op alle 320.000 meetpunten voldoet aan de Europese richtlijnen erkent ook de overheid. Op 99 punten wordt de norm voor stikstof overschreden, op 54 punten is er een te veel aan fijnstof. De staat rekent voor dat daar 2650 mensen last van hebben. Ze zet dat ook om in percentages van de bewoners, die liggen ver achter de komma. Zo lijken ze verwaarloosbaar, al zegt de landsadvocaat dat niet met zoveel woorden.

Milieudefensie hoopt nu dat de overheid stopt met de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km per uur op de snelweg. Ook hoopt de milieuorganisatie dat het rijk erop toe gaat zien dat er lokaal snel adequate maatregelen worden getroffen om de overschrijdingen te stoppen.

cc-foto: Jeroen van Lieshout

 

Geef een reactie

Laatste reacties (65)