19

Overschot biggetjes dreigt naar afvalhoop te gaan

Wie zijn nou eigenlijk het slachtoffer van een exploderende varkenssector ... De biggetjes of de boeren?

Varkensboeren zijn de afgelopen jaren steeds meer varkens gaan houden. Dat terwijl de overheid de varkenssector aan strengere regels bindt, megastallen wil verbieden en de export afneemt, dreigt de varkenssector te ontploffen. Veehouders mompelen dat het moment waarop biggen voor destructie weggaan steeds dichterbij komt.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

In Trouw luidt de sector de noodklok. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) meent dat er ‘een koude sanering plaatsvindt’ en LTO, de belangenbehartiger van de landbouw en veeteelt heeft het over ‘overleven bij hoge kosten’. Boeren berichten dat drachtige zeugen worden geslacht en biggetjes binnenkort niet eens meer naar de slachterij gaan, maar naar de afvalhoop.

De varkenssector bestond in 2010 uit bijna 9000 bedrijven die gezamenlijk zo’n 12 miljoen varkens houden. Het grootste gedeelte van het vlees is bedoeld voor de export, maar die staat onder druk omdat Duitsland, één van Nederlands belangrijkste afnemers meer zelfvoorzienend is geworden.

De boeren kunnen bijna niet meer tegen de hoge prijzen op. Door de dioxinecrisis is de voerprijs naar een recordhoogte gestegen en daarnaast hangen de nieuwe milieu- en welzijnseisen die in 2013 ingaan hen boven het hoofd. Boeren moeten dan zorgen voor minder ammoniakuitstoot, maar velen zeggen dit niet te gaan doen. Simpelweg omdat ze de maatregelen daarvoor niet kunnen betalen. Zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde enquete van AgriDirect.

De sector vindt dat ze recht heeft op overheidshulp vanwege de afnemende export en de strengere milieuregels. Agrarisch econoom Jack Peerlings van de Wageningen Universiteit zegt in Trouw dat het beter zou zijn als een aantal varkenshouders zou vertrekken. De sector waarschuwt dat dan de export van varkensvlees helemaal uit Europa zal verdwijnen en dat zij het stokje moeten overgeven aan Brazilië en de VS.

cc-foto: Thorsten Rinne

Trouw: Biggetjes straks niet meer naar slachterij, maar naar afvalhoop

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (19)