222

Pech gehad

Update: Minister Asscher (Sociale Zaken): Ouderen krijgen geen compensatie ... Als ouderen er op achteruit gaan, komt dat vooral door de slechte financiële situatie van pensioenfondsen ... Tweede Kamer debatteert woensdag over koopkracht ouderen

Ouderen gaan er niet meer op achteruit dan andere huishoudens. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer wilde deze brief ontvangen voor het debat woensdag over de effecten van de kabinetsmaatregelen voor de koopkracht van ouderen, zo meldt onder andere de Volkskrant.

Update 14.00:

Ouderen hoeven dit jaar niet te rekenen op financiële compensatie. Wel gaat minister Asscher voor Prinsjesdag nog uitzoeken wat de koopkrachteffecten zijn van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor deze groep. Dat schrijft de Volkskrant.

Verder zegt Asscher dat er bij de koopkrachtplaatjes voor 2014 en eventuele aanvullende maatregelen, rekening gehouden zal worden met het feit dat ouderen in 2013 ‘veel voor de kiezen hebben gehad’. Maar het kabinet heeft volgens de minister geen geld om grote categorieën mensen te ontzien. Asscher:

Wat we aan de ene groep geven, moeten we bij een andere weghalen.

De minister erkent dat er sprake kan zijn van een negatief effect, door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Tijdens het debat zei hij: “Misschien moeten we daar wat mee.” Maar, dat misschien moeten we dan weer niet te letterlijk nemen:

Ik wil geen valse verwachtingen wekken. Als we kijken naar de koopkrachtplaatjes voor 2014, dan kunnen nog keuzes worden gemaakt om uitschieters te voorkomen. Maar ook volgend jaar wordt het lastig. We zullen dan in overleg met de Kamer kijken of we wat kunnen doen voor bepaalde groepen.”

Update 11.35:
De PvdA wil dat er een oplossing komt voor huishoudens die er door de maatregelen van het kabinet op achteruit gaan. Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid (PvdA) drong daar op aan tijdens een debat met minister Asscher en staatssecretaris Weekers.

Hamer heeft het hierbij vooral over mensen met een gehandicapt kind en ouderen met een klein pensioen van zo’n 10.000 euro per jaar. Deze groepen worden getroffen door een opeenstapeling van fiscale ingrepen en bezuinigingen, en moeten hierbij deels worden ontzien. Hamer wil dat het kabinet de inkomensachteruitgang van deze schrijnende gevallen meeneemt naar het overleg met werkgevers en vakbonden. Dat meldt de Volkskrant.

Eerder:

Uit cijfers over de periode 2011 tot 2017 blijkt wel dat de koopkracht van ouderen onder druk staat, maar dat geldt ook voor andere groepen. Bovendien zijn er grote verschillen tussen verschillende groepen ouderen, aldus de minister. Ouderen met een aanvullend pensioen gaan er meer op achteruit dan de andere huishoudens. Maar dat komt volgens Asscher “voor het overgrote deel” niet door de maatregelen uit het regeerakkoord, maar door de slechte financiële situatie bij de pensioenfondsen.

Volkskrant: ‘Ouderen niet veel slechter af dan anderen’

Geef een reactie

Laatste reacties (222)