155

Peiling: Senioren trekken weg bij PvdA

Maurice de Hond: Electorale spanningen door generatieconflict ... Ouderen voedingsbodem van populisme?

Oudere kiezers verliezen momenteel massaal hun voorkeur voor de PvdA, constateert Maurice de Hond. De meeste ondervraagden stappen over naar 50Plus. Politiek commentator Hans Gosingla daarentegen ziet voor Samsom een rol als de nieuwe Drees weggelegd.

Canvassen
Maurice de Hond schrijft: 

De positie van de PvdA bij de ouderen wordt steeds slechter. Stemde bij de verkiezingen nog bijna 30% van de groep boven de 50 PvdA, inmiddels is dat gedaald naar 12%. Mede daardoor behaalt de PvdA deze week slechts 22 zetels (-2), de laagste score sinds de verkiezingen. De aanhang van 50Plus is onder de kiezers van boven de 50 ook deze week weer gestegen. Die partij scoort nu bijna 20%. Daardoor staat deze partij inmiddels op 13 zetels (+1), de hoogste score tot nu toe. 

Bij de andere partijen zijn de verschuivingen kleiner: PVV +1, waardoor deze partij met 22 zetels gelijk staat met de PvdA. ChristenUnie +1 naar 6. En D66 gaat er 1 naar beneden en staat nu op 16 zetels.

Maurice de Hond stelde zijn panel ook vragen over de verschillen in financiële positie tussen ouderen en jongeren, dat levert een sterk uiteenlopend beeld op:

De opiniepeiler zegt daarover in een toelichting:

Het verschil in oordeel over de kiezers boven en onder de 50 over de inkomens- en koopkrachtontwikkelingen van ouderen, en de rol van de politiek erbij, is enorm groot. Een dergelijk groot verschil in beoordeling naar leeftijd ben ik bij politieke kwesties niet tegengekomen. Er is zowel een groot verschil tussen de beoordeling van de feitelijke situatie als in wat men wil dat er gebeurt. (…) Dit grote verschil in beoordeling tussen ouderen en jongeren zou wel eens voor lange tijd een belangrijke basis kunnen zijn van (electorale) spanningen in de samenleving.

In Trouw schrijft politiek commentator Hans Goslinga dat ouderen de voedingsbodem zijn voor het populisme in Nederland. Dat begon volgens hem in 1994 toen het CDA onder toenmalig leider Brinkman besloot de AOW voor vier jaar te bevriezen:

Als ergens de oorsprong van het moderne populisme in de Nederlandse politiek moet worden gezocht, is het in dit rampjaar voor de gevestigde partijen. Het CDA verloor twintig zetels, de PvdA raakte er twaalf kwijt. Tegelijkertijd deden twee ouderenpartijen, met tezamen zeven zetels, hun intrede in de nationale arena. Het was voor het eerst dat zich zulke grote electorale verschuivingen voordeden. Dat joeg de schrik er bij ‘de grote drie’ goed in, terwijl het avonturiers tot voorbeeld strekte.

Volgens Goslinga maakt Samsom kans zich tot een tweede Drees te ontpoppen, maar dan in omgekeerde richting. Drees zorgde er voor met invoering van de AOW dat ouderen niet meer tot armoede veroordeeld waren, Samsom staat voor de taak de financiële voorzieningen terug te dringen om ze betaalbaar te houden.

Overigens vindt Henk Krol van 50Plus inmiddels dat de kapitaalkrachtigen onder de ouderen financieel meer kunnen bijdragen, zo verklaarde hij zaterdag in De Telegraaf:

‘Rijken, jong of oud, kunnen best meer bijdragen om de crisis op te lossen. Maar ik ben tegen een tweedeling jong en oud.’ Dat zegt 50Plus-voorman Henk Krol. Hij erkent dat menig oudere een flinke bankrekening heeft en dan ook best mag inleveren, maar vindt dat de hele groep niet over één kam mag worden geschoren.

cc-foto: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (155)