107

Pensioenakkoord bereikt

Grootste vakbond FNV Bondgenoten is tegen akkoord ... Risico komt meer bij werknemers te liggen ... Agnes Jongerius trekt handtekening in wanneer meerderheid van FNV-leden tegen het akkoord stemt

Het pensioenakkoord is vrijwel rond. Het akkoord hangt echter nog aan een zijden draadje omdat vakcentrale FNV verdeeld is. Volgens voorzitter Agnes Jongerius is er genoeg draagvlak, maar FNV Bondgenoten blijft zich verzetten en adviseert haar leden tegen te stemmen. Als uit de ledenstemming van de vakcentrale blijkt dat er geen draagvlak is voor het akkoord, belooft Jongerius zich terug te trekken. FNV is met 475 duizend leden Nederlands grootste vakcentrale.


Rutte is blij met het akkoord en noemde het vrijdagochtend ‘iets unieks’ dat in Nederland een akkoord over honderden miljarden gesloten kan worden. Het is volgens hem de grootste vernieuwing van het pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. “Dit is voor iedereen van het grootste belang.”

Ondanks de kritiek vanuit FNV Bondgenoten ziet minister Henk Kamp (Sociale Zaken) geen problemen. Hij verwacht dat Jongerius haar achterban achter zich krijgt, alhoewel ze de afgelopen tijd veel kritiek kreeg.

Jongerius zelf noemde het akkoord vanochtend ‘geen perfect akkoord’. “Ik weet dat dit akkoord geen tien gaat worden. Wij willen altijd meer”, stelde ze. Toch vindt ze het akkoord goed genoeg om in een breed referendum voor te leggen aan de achterban.

Willem Noordman, hoofdbestuurder en portefeuillehouder pensioenen van FNV Bondgenoten legt het ongenoegen over het akkoord uit in NRC:

Pensioenfondsen mogen volgens het akkoord zélf de keus maken of ze zekerheid inbouwen of niet. Sommigen willen geen buffer opbouwen na de verliezen door de financiële crisis. Ze willen zo snel mogelijk ‘indexeren’ (de pensioenuitkeringen mee laten stijgen met de inflatie, red.) om de koopkracht te verhogen. Maar zonder buffers komen financiële tegenvallers bij pensioenfondsen direct voor rekening van pensioengerechtigden. Als je vorig jaar hebt geïndexeerd, kun je dit jaar weer inleveren. Wij zijn ook voor indexering, maar het is raar om de fondsbesturen nu volstrekte vrijheid te geven zonder zekerheid in te bouwen.

Het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn overeen gekomen dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. In 2010 stijgt die naar 66 jaar, in 2025 naar 67 jaar. De hoogte van de uitkering wordt niet meer gegarandeerd, maar wordt afhankelijk van de opbrengst van beleggingen. Wel zal het pensioen meestijgen met de inflatie en krijgt iedere pensioengerechtigde ieder jaar een extra’tje van 0,6 procent. De AOW, de basis van het pensioenuitkering wordt iets opgehoogd, maar FNV Bondgenoten ziet dat niet als een vooruitgang omdat de oudertoeslagen worden afgebouwd. Vooral lagere inkomens gaan er dan op achteruit tot 7,5 procent in 2028.

Update 12.00

Het door Rutte zo ‘uniek’ genoemde pensioenakkoord wordt door SP-leider Emile Roemer resoluut afgekeurd.

We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, dat robuust genoeg bleek om de zwaarste financiële crisis door te staan. Het is onbegrijpelijk dat FNV-er Jongerius dit solidaire systeem nu afbreekt en er een ‘pokerpensioen’ van maakt. Ik heb mijn hoop gevestigd op alle leden van de bonden en roep hen op dit akkoord massaal af te wijzen.

De SP-leider vindt het onacceptabel dat alle risico’s bij de toekomstige gepensioneerden komt te liggen. Ook noemt hij de verhoging van de AOW-uitkering met 0,6 procent een sigaar uit eigen doos.

De verhoging van de AOW gaat betaald worden uit verschillende tegemoetkomingen en belastingvoordelen die ouderen nu nog hebben. Wat ze in de toekomst aan AOW erbij krijgen, verliezen ze weer omdat deze voordelen geschrapt worden. Daar schiet dus niemand iets mee op.

De PVV is tegen het pensioenakkoord vanwege het verder opschuiven van de pensioenleeftijd. “Het is een slecht akkoord waarvan werknemers de dupe worden”, vindt Kamerlid Ino van den Besselaar. De PvdA begrijpt de commotie over het akkoord maar is te spreken over de inkomensafhankelijke ouderenkorting en een overbruggingsuitkering. “De bescherming van ouderen die op latere leeftijd werkloos of arbeidsongeschikt raken kan op onze steun rekenen.”

D66 Kamerlid Fatma Kose Kaya haalt flink uit. 

“Dit pensioenakkoord is een waterig compromis van wat de coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma hadden opgeschreven. Wilders en Jongerius, ‘de duvel en z’n ouwe moer’, schuiven de rekening door naar de 55-minners. De verhoging van de AOW-leeftijd komt veel te laat, daar moeten we nu al mee beginnen. De volgende generatie kan niet leven in dit financiële luchtkasteel.”

Volkskrant: Kabinet uniek pensioenakkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (107)