37

Plasterk geeft toe: ik wist het in november

Brief aan Kamer: Minister van Binnenlandse Zaken wist in november dat niet NSA, maar Nederlandse inlichtingendienst 1,8 miljoen metadata had verzameld ... Voorbarige verklaring in Nieuwsuur in oktober had Plasterk 'achterwege moeten laten'

Minister Plasterk wist op 22 november dat hij in de media verkeerde informatie had verstrekt over het verzamelen van 1,8 miljoen metadata door inlichtingendiensten. Dat staat in de brief die de minister maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister zei in Nieuwsuur dat dit niet door Nederlandse inlichtingendiensten was gedaan, maar de door de Amerikaanse dienst NSA. Nu blijkt dat het de Nederlandse NSO was, de Nationale Sigint Organisatie.

Brief Plasterk NSA


De ‘1,8 miljoen metadata’ stonden in door klokkenluider Edward Snowden gelekte documenten en werden genoemd in een artikel van het Duitse blad Der Spiegel. Volgens Plasterk “stond het voor de Nederlandse diensten vast dat zij niet 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken hadden vergaard”. Daarom concludeerde hij in oktober dat de data door buitenlandse diensten waren vergaard, schrijft de Volkskrant.

Plasterk wilde het beeld weerleggen dat de Nederlandse diensten dit hebben gedaan, zo meldt onder ook de NOS. “Terugkijkend hierop vindt de minister dat hij deze mogelijke verklaring achterwege had moeten laten”, zo is in de brief te lezen.

De informatie die is verzameld, naar nu blijkt door de NSO, bestaat voornamelijk uit dataverkeer in gebieden waarin militaire missies zijn, zoals Afghanistan. Hierover schrijft Plasterk:

Het gaat hier om metadata van telefoongesprekken, hieronder begrepen  een klein deel sms-verkeer en faxen, die zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties in het buitenland. Voor zover daarbij Nederlandse telefoonnummers in beeld kwamen, zijn deze hieruit gefilterd alvorens de informatie te delen met partnerdiensten.

Morgen debatteert de Kamer over de onderschepte gegevens. Vicepremier Asscher liet vrijdag weten alle vertrouwen in een goede afloop te hebben, aldus de NOS. 

In eerste reactie noemt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik de antwoorden van Plasterk “onvoldoende en onbegrijpelijk”:

De minister zegt dat hij niet kon zeggen dat wij zelf metadata verzamelen en delen omdat daarmee het belang van de staat geschaad wordt. Kennelijk werd dat belang niet geschaad toen hij enkele weken daarvoor zei  dat Nederland die metadata níet verzamelt en deelt.

Volkskrant: Plasterk wist al maanden juiste metadata-verklaring

NOS: Plasterk betreurt uitspraak

Eerder op Joop: ‘Plasterk kende herkomst telefoondata’

Geef een reactie

Laatste reacties (37)