23

Plasterk maakt controle overheid lastiger

Minister schrapt dwangsom voor te laat beantwoorde Wob-verzoeken... Als overheden wob-verzoek niet op tijd nakomen, moet indiener maar naar de rechter 

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil dat overheden die te laat reageren op wob-verzoeken binnenkort geen dwangsom meer hoeven te betalen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister is tot dit besluit gekomen, omdat hij meent dat er hele bedrijfjes zijn die gespecialiseerd zijn in het innen van semi-verborgen wob-verzoeken, met als doen het innen van dwangsommen, die per geval kunnen oplopen tot 1.260 euro.

Plasterk:

“Wob-verzoeken zijn vormvrij dus kunnen zo worden ingediend dat het betreffende bestuursorgaan ze vrijwel zeker mist. Bijvoorbeeld verborgen onderaan een open sollicitatiebrief.

Volgens de minister komt het ook voor dat twee nagenoeg dezelfde verzoeken per nachtelijke fax worden verstuurd. Ze worden dan als een verzoek gezien, maar zijn dat niet. Voor de andere wordt dan later een dwangsom geëist.

De minister denkt niet dat het schrappen van de dwangsom bij wob-verzoeken de prikkel bij overheden zal wegnemen om de verzoeken in behandeling te nemen. Volgens Plasterk kunnen beslissingen van de overheid om een wob-verzoek te weigeren altijd nog worden aangevochten bij de rechter. Ook zou het in het belang zijn van overheden om snel te reageren, omdat de rechter anders geneigd zal zijn het wob-verzoek alsnog te honoreren.

De NVJ laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in het besluit van Plasterk. Algemeen secretaris Thomas Bruring zegt dat hiermee een verkeerd signaal mee wordt afgegeven.

Het misverstand dat hiermee onstaat is dat het lijkt of het oneigenlijk gebruik maken van de WOB het probleem is. Het gaat niet om de dwangsombepaling, maar meer dat de overheid niet in staat lijkt te zijn binnen de geldende termijnen informatie op tijd en accuraat te verstrekken aan journalisten die daar om vragen.”

Nu.nl: Plasterk schrapt dwangsom uit Wob

cc-foto: Franklin Heijnen

Geef een reactie

Laatste reacties (23)