10

‘Politici en journalisten willen te vaak scoren’

Kamervoorzitter: burger komt niet te weten wat er werkelijk in Den Haag gebeurt

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet verwijt de media en politici van de politiek een wedstrijd te maken en de burger slecht te informeren. Verbeet uitte haar kritiek tijdens de tweede Lunshof-lezing in Nieuwspoort.

De kamervoorzitter is ontevreden over de amechtigheid in Den Haag.

Het is jammer dat er geen medium meer is dat nog gewoon verslag doet van debatten in de Kamer. Nog voordat er één minuut spreektijd is geweest, staat de uitslag van het debat al vast – en het is al uitgezonden ook (…) Terwijl juist een verslag van een Kamerdebat kan laten zien, hoe onze democratie werkt. Het laat zien dat het echt wel eens voorkomt dat een minister tegen een Kamerlid zegt: u heeft mij overtuigd, ik ga dit nog eens uitzoeken. Of dat een regeringsfractie zich laat overtuigen door de argumenten van de oppositie – of andersom.  Kortom: het laat juist die dingen zien die zo wezenlijk zijn aan ons werk in de Kamer.

Verbeet heeft vanwege de gebrekkige journalistieke verslaggeving het initiatief genomen dan maar zelf verslag te gaan doen, op internet.

Het is om die reden, dat de Tweede Kamer tegenwoordig zelf korte verslagen van debatten op Internet plaatst. Ik heb daartoe het initiatief genomen, om de simpele reden dat de media het niet meer bieden. Het gaat niet om een snel interviewtje in de wandelgangen, voorafgaand aan het debat. Het gaat om het debat in de Kamer. In de Kamer moeten we met elkaar in debat en daar moeten we proberen elkaar te overtuigen met argumenten. Wie tevoren al zijn oordeel klaar heeft en breed geventileerd, komt daar zonder gezichtsverlies niet meer op terug.
En zo verliest het debat aan waarde en de democratie aan gezag.

De korte verslagen van debatten in de Tweede Kamer waar ze aan refereert zijn hier te vinden.

Verbeet vindt zoals te verwachten valt ook dat er teveel aandacht is voor politici met een grote mond.

Kamerleden die goed kunnen uitleggen waarom ze een compromis hebben gesloten, hebben evenveel recht op zendtijd of een plek in de krant als Kamerleden die roepen Ik ben woedend! of: De minister moet aftreden!

Tot slot vindt ze dat de parlementaire journalistiek te weinig ervaren is. Evenals de politiek waar de doorstroming erg groot is. “Daarmee missen we collectief geheugen en leveren we in op aanzien en gezag van het parlementaire werk.”

Ze sprak de vrees uit dat de burgers te slecht geïnformeerd raken en de democratie daardoor in gevaar komt.

De lezing – vernoemd naar de in 2007 overleden Telegraaf-journalist en oud-voorzitter van Nieuwspoort Kees Lunshof – is bedoeld om een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek te bevorderen.

De hele lezing is hier te vinden.

Zie ook de Volkskrant: Een hype heeft ook positieve kanten

 CC-foto: Bogers

Geef een reactie

Laatste reacties (10)