10

Politie leert niet van fouten

Nationale ombudsman: Politie en politiebonden kunnen slecht tegen kritiek waardoor verbetering moeilijk is

De politie trekt te weinig lessen uit incidenten waarbij agenten ten onrechte geweld hebben gebruikt tegen burgers. Dat concludeert de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in het rapport Verantwoord Politiegeweld. De politie en de politiebonden zien het ter discussie stellen van geweld veelal als een aanval op het werk van agenten, waardoor verbetering moeilijk te bewerkstelligen is.

In het rapport benadrukt Brenninkmeijer dat de Nederlandse politie terughoudend is in het gebruik van geweld. Hij lijkt dat bijna te doen omdat de politie en politiebonden slecht om kunnen gaan met kritiek. Het lukt de politie in bijna alle gevallen om op te treden zonder daarbij naar de wapenstok, pepperspray of andere middelen te grijpen, maar wanneer een agent toch over de schreef gaat, zet de politie dat vaak gauw weg als “een ongelukkig incident”. In het programma Buitenhof vertelt Brenninkmeijer dat in Nederland relatief veel doden vallen door politiekogels, vergeleken met de landen om ons heen.

Brenninkmeijer:

De politie heeft ook een sterke focus op de vraag of het geweldgebruik een strafbaar feit vormt of niet, waardoor de vraag naar de professionaliteit van dat geweld onbeantwoord blijft.”

Volgens de ombudsman hebben veel agenten te weinig vertrouwen in het eigen optreden. Hij analyseerde niet alleen de klachten van de afgelopen tien jaar, maar hield ook rondetafelgesprekken met een aantal agenten. Daaruit rijst het beeld dat agenten onvoldoende vertrouwen hebben “in het eigen optreden omdat politieagenten tot nu toe onvoldoende fysieke en sociale vaardigheden krijgen aangeleerd”.

Jaarlijks zijn er ruim 15.000 geweldsmeldingen. Die leiden tot ongeveer 100 klachten bij Brenninkmeijer. Een groot deel van de meldingen wordt door de politie zelf opgelost.

De nationale ombudsman: Politiemensen staan bij toepassen politiegeweld te veel alleen

Geef een reactie

Laatste reacties (10)