Laatste update 15:23
22

Politieadviseur Welten verdient meer dan premier met ‘buitengewoon advies’

Hij is de best betaalde diender van het land, maar doet daar vrij weinig voor. ‘Buitengewoon adviseur’ van de Nationale Politie Bernard Welten verdient meer dan zijn korpschef en veel meer dan minister Ard van der Steur. Uit onderzoek van AD blijkt dat hij voor dat exorbitante salaris vooral praatjes houdt en adviezen geeft. Buiten het korps.

Die bescheiden werkzaamheden leverden Welten vorig jaar de onbescheiden som van 255.000 euro op. Bruto weliswaar, maar het is nog altijd 48.000 euro meer dan wat korpschef Erik Akerboom opstrijkt en 77.000 euro meer dan wat de minister van Veiligheid en Justitie ontving. Ook ruimschoots meer dan het salaris van premier Rutte overigens, dat bedroeg in 2015 zo’n 157.000 euro.

Welten moet elk halfjaar aan de politietop verantwoorden wat voor werkzaamheden hij heeft verricht om dat topsalaris binnen te harken. Het AD vroeg die overzichten op en ontving twee A4’tjes, waaruit vervolgens nauwelijks blijkt dat ‘buitengewoon adviseur’ Welten ook daadwerkelijk het korps voorziet van buitengewone adviezen. In plaats daarvan schreef hij mee aan rapporten over de MH17-ramp en het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen. Verder was Welten spreker op congressen van onder meer MKB Nederland, de Belastingdienst, grote accountantskantoren en bij de stichting Industrie voor Nederlandse Defensie en Veiligheid, een brancheorganisatie voor bedrijven in de oorlogsindustrie.

Het AD achterhaalde dat het gros van Weltens werkzaamheden gerelateerd zijn aan ‘1Overheid’, een denktank tegen fraude, waarvan Welten zowel een van de oprichters als de voorzitter is. Saillant detail: ‘1Overheid’ noemt zichzelf een burgerinitiatief, maar Welten wordt desondanks vorstelijk betaald voor zijn werkzaamheden. ‘De politietaak is ook: doen wat het meeste oplevert. In dit geval leveren de betrokken burgers toegevoegde waarde aan samenwerkingsverbanden tussen politie en andere veiligheidspartijen,’ aldus een politiewoordvoerder die de gang van zaken dapper probeert te verklaren.

Erfenis
De lucratieve functie van Welten komt voort uit een regeling die de oud-korpschef van Amsterdam jaren geleden sloot. Job Cohen, destijds burgemeester van de hoofdstad, zette alles op alles om Welten van Groningen naar Amsterdam te lokken. Een bijzonder hoog salaris was daar onderdeel van. Na slechts één dag in dienst als korpschef, ging het mis tussen Cohen en Welten.

Theo van Gogh werd vermoord en Cohen ging samen met Welten naar Den Haag om daar met toenmalig minister Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst te spreken. Die laatste wilde echter alleen de burgemeester te woord staan, waarna Welten zich in zijn eer aangetast voelde en in de pers met regelmaat steken uitdeelde aan Cohen. Dat Welten evengoed zeven jaar zijn functie vasthield, heeft een logische verklaring, zo valt in het AD te lezen:

In zijn contract was namelijk afgesproken dat hij, als hij minimaal zeven jaar zou aanblijven, bij zijn aftreden een vergelijkbare functie binnen het politiekorps zou krijgen. Mét behoud van loon en alle extra rechten. Voor de rest van zijn carrière, tot aan zijn pensioen.

Het is de deal die Welten destijds met Cohen sloot en waar hij vervolgens met alle macht aan vasthield, waar hij nu nog steeds van profiteert. Naast het riante salaris, betrof het lokkertje van Cohen ook een villa in het Zuid-Hollandse Warmond ter waarde van een half miljoen euro. Een villa die, dankzij de deal met Cohen, voor 37 procent eigendom is van de politie, waardoor Weltens over dat percentage geen hypotheek hoeft te betalen.

Al in 2004, de tijd waarin de deal tussen Welten en Cohen werd gesloten, was er al weerstand tegen het vooruitzicht dat Welten na zeven jaar kon stoppen met behoud van salaris. Onder meer Lodewijk Asscher, destijds PvdA-fractievoorzitter, zag de bui al hangen. ‘Als er ruzie ontstaat, kan Welten gewoon doen waar hij zin in heeft,’ waarschuwde Asscher.

Dat doen waar hij zin in heeft, lijkt nu precies te zijn wat Welten momenteel doet. De korpsleiding kan Weltens werkzaamheden, in elk geval publiekelijk, wel waarderen. ‘Hij is een ambassadeur van de politie,’ luidt de vergoelijking. Hoe Welten zelf zijn functie ziet, blijft giswerk. Hij heeft geen behoefte daarover uit te wijden.

Inleveren salaris
Inmiddels is het ministerie een gesprek aangegaan met Welten, zo bevestigt een politiewoordvoerder aan het AD. Er wordt al langere tijd bij Welten op aangedrongen om salaris in te leveren, maar omdat hij juridisch gezien tot zijn pensioen recht heeft op het exorbitante salaris, weigerde hij tot nu toe ook maar iets in te leveren. Nu lijkt hij dan toch, op eigen initiatief, wat in te willen leveren. Hoeveel dat zal zijn, is onbekend. Daarover volgt naar verwachting later dit jaar uitsluitsel.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond is in elk geval blij met het voornemen: ‘Voor het imago van de politie en het moreel besef van de politieorganisatie is dit ontzettend belangrijk. Ik hoop wel dat de afbouw substantieel is. Welten zou niet meer moeten verdienen dan de korpschef.’

Geef een reactie

Laatste reacties (22)