194

Predikanten geprikkeld vanwege vaccinatieoproep

Druk op gereformeerde ouders om te vaccineren neemt toe … Predikanten hekelen "bemoeizucht" politici ... Senator Heleen Dupuis pleit voor inentingsplicht 

Een aantal predikanten reageert in het Nederland Dagblad als door een wesp gestoken op de “bemoeizucht van politici” rondom de vaccinatie van kinderen. Politici vinden dat gemeenteleden de burgers moeten aansporen hun kinderen te vaccineren, dit tot ontzetting van de predikanten.


Zo zegt hersteld-hervormd predikant Wouter Pieters:

Zij kunnen niet beslissen wat de wil van God is. Dat kunnen ze voor zichzelf vinden, maar ze kunnen nooit een bepaalde Bijbeluitleg opleggen aan een ander.”

De predikanten verwijten politici nu selectieve verontwaardiging. Als het om andere voor mensen schadelijke zaken gaat, wordt niet gesproken over dwang of plicht, aldus de predikanten. Wel of niet vaccineren is voor veel gereformeerden een gewetenskwestie. De orthodoxe gelovigen beschouwen vaccinatie als het doorkruisen van de wil van God. Die bepaalt immers wie ziek wordt en wie niet. Een andere bepalende factor is een uitspraak van Jezus in het Nieuwe Testament (Lucas 5:31). Toen hem gevraagd werd waarom hij met zondaren in plaats van met vrome types omging, antwoordde de leider van de christenen met een metafoor: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel”. Orthodox gelovigen nemen die woorden letterlijk.

Sinds eind mei is er sprake van een mazelenuitbraak, vooral in de Biblebelt van Zeeland tot Overijssel. De ziekte neemt zelfs epidemische vormen aan. Inmiddels zijn ruim 300 gevallen gemeld, maar vermoedelijk ligt het werkelijke aantal vele malen hoger. Sinds vorige week zijn er ook gevallen van rode hond bekend.

Premier Rutte, zelf hervormd, liet zich eind vorige week van zijn christelijke kant horen. Hij riep de predikanten op hun achterban op te roepen om hun kinderen in te laten enten tegen mazelen. Hij zei veel respect te hebben voor het geloof, maar inenten zou daarmee goed te verenigen zijn. “God heeft nooit bedoeld dat deze kinderen zo lijden als er tegelijkertijd in de wereld, waar God ook iets mee te maken heeft in mijn ogen, er ook voor is gezorgd dat er vaccins zijn”, aldus de premier.

VVD-senator Heleen Dupuis sprak afgelopen weekend zelfs over een vaccinatie verplichting. In Nieuwsuur zei ze dat de overheid de plicht heeft kinderen tegen hun ouders te beschermen. Ze vergeleek de inentingsplicht met de leerplicht. Dupuis wil dat de Gezondheidsraad zich over het vraagstuk buigt omdat ze het “niet te verkroppen” vindt dat “je met zo weinig inspanning zo’n grote schade kunt voorkomen”. Bovendien, zo wees ze op de vorige uitbraak van polio in de Biblebelt, waren er destijds kinderen die tegen de wens van hun ouders in om een vaccinatie kwamen.

De komende weken gaan er zesduizend extra oproepen naar gemeenten waar minder dan 90 procent van de kinderen is ingeënt. Ook kinderen tussen de zes en veertien maanden oud krijgen een oproepbrief.

ND: Predikanten boos over vaccinatie- oproep politici

Geef een reactie

Laatste reacties (194)