40

Propaganda voor rassenscheiding en ‘minder, minder’ bij NTR

'1 op straat' over voor- en nadelen segregatie met 3 extreemrechtse ideologen

Veel mensen hebben het niet gehoord maar bij wie wel luisterden maakte ‘1 op Straat’ deze week verbijsterde reacties los. In het Radio 1 programma dat met een bus door Nederland trekt, werd gesproken over de Scheveningse wijk Duindorp waar blanke bewoners nieuwe buren wegpesten als die een andere huidskleur hebben. De enige drie gasten in het programma hebben allemaal een uitgesproken extreemrechtse signatuur. De interviewer, een oud-politicus van Leefbaar Rotterdam, stelde amper een kritische kanttekening bij en liet ze leeglopen over het volgens haar ‘vermeende racisme’.


Hoofdgast was Alfred Vierling, ooit berucht ideoloog van de Centrumpartij en nu nog activist voor de extreemrechtse beweging Voorpost die zich tooit met rune-tekens, fan is van apartheid en de samenvoeging van Nederland en Vlaanderen nastreeft. Vierling wordt geïntroduceerd als bewoner van Duindorp, slechts terloops wordt opgemerkt dat hij ooit kaderlid was van de Centrumpartij. In de aankondiging op de site schrijft de NTR:

Alfred Vierling is niet verbaasd. Hij stelt dat je niet alle culturen bij elkaar kan stoppen. Daarom woont hij in Duindorp. De enige volkswijk in Nederland waar je als Europeaan nog rustig kan wonen. Marianne van den Anker praat met hem over de voor en nadelen van segregatie.

Volgens Vierling zijn de problemen in Duindorp niet aan het racisme van de Duindorpers te wijten, maar aan de onbereidheid van woningbouwstichtingen om de wijk ‘slegs vir blankes’ te laten:

“Ten eerste omdat het toewijzingssysteem voor sociale woningen niet deugt. Niemand ter aarde laat mensen die zich uit Timboektoe hebben ingeschreven voorrang krijgen op mensen die hier geboren zijn. Dat doet geen enkel land. Dat is dus abject en dus worden die mensen kwaad want hun kinderen kunnen hier niet wonen en de eerste de beste vreemdeling wordt met voorrang hier gehuisvest. Dat moet op de schop. 

Het is gemeentelijk beleid, aangevoerd door de grote partijen die nog altijd de multikul prediken, terwijl door Merkel, Sarkozy en Cameron allang is verklaard dat dat een ondeugdelijke ideologie is.”

Etnische, of culturele, segregatie is volgens Vierling een veel betere oplossing. Hij verkondigt de opvatting dat iedereen het liefst racistisch is maar alleen rijken het zich kunnen veroorloven:

“Als je al mensen bij elkaar plaatst met haaks op elkaar staande normen en waarden – en een heel andere leefwijze – doe dat dan niet per portiek en op en boven elkaar in het karton, maar doe dat dan per blok. Dat doen ze voor zichzelf ook. De nieuwbouw voor de D66’ers zal ik maar zeggen, is ook puur blank. Net zoals aan de andere kant van het kanaal in het Statenkwartier, of aan de andere kant van de duin in de Vogelwijk. Dus de mensen met geld, die kunnen wel onder hun eigen soort leven. (…) Hij (burgemeester Van Aartsen) heeft iets heel gemeens gezegd, hij zei ‘dit is racisme en dat gaan we nergens in Den Haag tolereren.’ Prima! Dan gaan we een pilot project doen in zijn Frankenslag en dan gaan we eerst daar wat Hindoestanen en andere levensvormen van andere culturen in plaatsen en als dat pilot project daar slaagt – en als hij ze kan temmen in zijn wijk – dan mogen ze hier komen, maar niet andersom.”

Als de presentatrice aanstipt dat het er nu juist om gaat dat woningbouwstichtingen niet durven om van Duindorp iets anders dan een blanke wijk te maken, roept Vierling – op de foto rechts aanwezig temidden van andere extreemrechtse activisten bij de PVV-manifestatie – uit: 

“Door puur geweld, door dingen in de fik te steken, daarom woon ik hier ook. Omdat ik hier, de enige plek van Nederland met sociale woningbouw waarin ik twintig jaar heb kunnen slapen. Want de twintig jaar daaraan voorafgaand, in Amsterdam, de Schilderswijk, waar dan ook, daar kon ik dus niet slapen van de ‘Allah Akhbar’ en creoolse geluiden. Zo moet u dat wel zien.”

Interviewster Marianne van den Anker richt zich daarna tot Kamerlid Yoram van Klaveren, die jarenlang woordvoerder was voor de PVV inzake het immigratievraagstuk, met de vraag:

“Is het nou ook een soort overwinning dat er zo veel Nederlanders – en laten we er maar even van uitgaan dat Maurice de Hond toch betrouwbaar is, want hij doet al jarenlang onderzoek – dat dit gewoon zo is zoals de meeste Nederlanders denken? En dan zegt er toch 48 procent feitelijk van ‘nou, wij willen minder Marokkanen’ en een aantal procenten meer wil zelfs dat er actiever uitzettingsbeleid gaan voeren, is dat een overwinning denk je voor mensen zoals jullie die al jarenlang politiek actief zijn en wijzen op de problemen?”

Yoram van Klaveren, die inmiddels uit de PVV is gestapt, noemt het in zijn antwoord ‘een stukje realisme’ dat mensen op dat gebied ‘niet langer bang zijn om aan te geven wat het probleem is’. Het feit dat PvdA-leider Samsom twijfelt aan de representativiteit van het onderzoek noemt hij dan ook ‘tekenend voor de linkse wegkijkpolitiek’. Van Klaveren sluit zich aan bij de opmerking van Vierling dat mensen als Samsom en Pechthold zelf niet in gemengde wijken wonen, want anders zouden ze ‘wel een andere visie hebben op het hele multiculturele vraagstuk’. 

Als Van den Anker vraagt of Van Klaveren – net als Vierling – in segregatie een oplossing ziet voor de problematiek zoals in Duindorp, antwoord hij afwijzend:

“Ik ben gewoon voor vrije vestiging. Ik bedoel, je moet vrij kunnen zijn om te gaan en staan waar je wil en dat geldt natuurlijk helemaal als het gaat om waar je wil wonen. Het zou natuurlijk heel gek zijn als de staat mij op een gegeven moment gaat verbieden om in een bepaalde wijk te wonen omdat ik wit of zwart ben. Dat lijkt mij niet, dat is meer de SP.” Ook de smadelijke beschuldiging aan de SP wordt door Van den Anker niet weersproken.

Van Klaveren ontkent dat Duindorpers geen mensen met een allochtone achtergrond in hun midden dulden (ook al zeggen zij letterlijk dat dat wel zo is):

Als we kijken naar bijvoorbeeld Hindoestanen, die spreken over het algemeen allemaal netjes Nederlands en die draaien volgens mij ook redelijk goed mee in Nederland dus ik denk niet dat mensen heel problemen hebben met een niet-Westerse allochtoon – in dit geval een Hindoestaan dan – die zijn best doet op school, niet in de bijstand zit en geen crimineel gedrag vertoont. Het gaat er uiteindelijk om dat je een tuigvrije wijk wil en je wil gewoon prettig wonen, en ik kan me inderdaad voorstellen dat je geen zin hebt om geconfronteerd te worden met mensen die geen Nederlands spreken, die constant op straat rondhangen, andere mensen lastig vallen en daar gaat het in essentie natuurlijk om. En het is natuurlijk gewoon een gegeven, dat die groep negen van de tien keer niet-Westers allochtone afkomst heeft.

In werkelijkheid richt de agressie in Duindorp zich ongericht tegen iedere nieuwe bewoner met een niet-blanke huidskleur. De woningbouwvereniging waarschuwt potentiële nieuwkomers ook voor het racisme onder de bewoners. Met aanpassing heeft het niets te maken.  

Van den Anker laat alle beweringen de vrije loop gaan en richt zich vervolgens weer tot Vierling die zijn betoog van eerder nog eens dunnetjes overdoet en daarna tot Joost Niemöller – aangeduid als columnist maar vooral berucht vanwege zijn opvatting dat mensen met een donkere huidskleur crimineler en minder intelligent zijn dan blanken. Hij werd om onder meer om die reden door andere media aan de kant gezet. Van den Anker vraagt hem wat hij van het besprokene vindt:

Er is volgens mij sprake van enorme hypocrisie. Mensen van goede doen die zorgen dat ze wel gemengd wonen maar niet gemengd leven. Ik zie dat bijvoorbeeld in Amsterdam, daar heb je de Indische buurt. Daar worden nu allemaal dure appartementen neergezet en dat is dan precies zoals de gemeente dat wil: mengen. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan en dan zie je dus dat deze mensen weliswaar naast mekaar wonen, maar mengen: nul. Men is heel slim dat de kinderen altijd worden gestuurd naar witte scholen ver weg, je ziet ze allemaal in van die gigantische bakken met fietsen.” (…) “In de meeste wijken willen de mensen toch bij elkaar wonen. En als je daar als burgemeester het etiket racisme op gaat plakken, dan zeg je dat dus over iets wat eigenlijk algemene menselijke verschijningen zijn. En dan wordt vervolgens op zo’n manier voor één groep – want diezelfde burgemeester zal echt niet zeggen, dat als Marokkanen een blank gezin om wat voor soort reden dan ook wegpesten uit de Schilderswijk, dan zal je die burgemeester niet over racisme horen praten. Terwijl het eigenlijk hetzelfde verschijnsel is.

Van den Anker zegt vervolgens ‘maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk uitspraken gedaan, die zijn vorige week natuurlijk allemaal in de media verschenen, die niet fris zijn en op zijn minst het stempeltje racisme zouden kunnen krijgen’, om zich vervolgens tot Vierling te richten met de interpretatie dat de mensen in Duindorp ‘onvoldoende kunnen verwoorden wat ze vinden’ en het dus eigenlijk zo kwaad nog niet bedoelen. ‘Is dat wat u bedoelt mijnheer Vierling?:

Ja, het zijn niet geschoolde mensen met verbale kwaliteiten, maar die hebben dus al die – laat ik zeggen – vage gebabbel van de gemeente doorzien zij wel. Nou ja en dan gebruiken ze hun middelen. De zwakte is natuurlijk dat ze in een groep dan stoere uitspraken hebben. Een van de mooiste is: ‘wij likken geen honing maar wij kauwen bijen’, maar er is geen follow-up in actie. Slechte organisatie en daarom zijn ze natuurlijk zo achtergesteld, want er komt nooit iemand voor ze op.

Van den Anker: “U zegt nu er komt nooit iemand voor ze op, maar tegelijkertijd krijgt u hier nu alle ruimte om bepaalde uitspraken te doen die ook net op het randje zijn…”

Waarop Vierling inbreekt en zegt:

“Nou u bent de eerste, de rest van de pers heeft deze mensen alleen maar zwart gemaakt.”
 Van den Anker: “Nou daarom zijn we hier ook. Omdat we natuurlijk denken Duindorp is vorige week vrij stevig in het nieuws gekomen als één bolwerk van racisten en je moet er niet komen want je wordt eruit getimmerd, maar tegelijkertijd zien we dat het onderzoek vandaag ook uitwijst dat er een ondergrondse haard is waarin we toch met elkaar die ene samenleving moeten vormen. Die ene samenleving, dat is toch waar we met zijn allen op uit zijn. Toch? Of bent u…”

Vierling: 

Nou het is erg laat. Het kan nog wel, maar dan moet je natuurlijk niet alleen meer de problemen benoemen, maar dan moet je beleid voeren. Dat is buitengewoon drastisch. Dan kom je bij een soort monistisch assimilatiebeleid. Dat hebben natuurlijk sommige samenlevingen wel gedaan. Als je de volkeren en de systemen bestudeerd die de islam hebben getemd… Moet ik wat landen noemen die het wel kunnen, in elk geval geen poldermodellen?

Van den Anker richt zich vervolgens tot Niemöller:

“Mijnheer Niemöller u heeft natuurlijk ook weleens nagedacht over ‘een samenleving, een volk’ wat moeten we dan doen aan deze twee brandhaarden over en weer?” en vraagt hem een concreet voorstel. Niemöller lanceert dan zijn eigen variant op ‘minder, minder’:

Niemöller: “Ik denk gewoon een beetje rust en een beetje minder globalisering, ik denk dat we dan een heel eind komen.”

Op sociale media wordt onderwijl met verbijstering gereageerd op de live-uitzending. Oud-presentator Henk van Hoorn noemt het “idioot dat meneer Vierling ongeremd racistische praat op #radio1nl mag spuien.” NCRV-medewerker Jaap Friso twittert: “onverholen racist bijna half uur aan het woord nu, doet pijn aan de oren”.

Presentator Marianne van den Anker, die generaliseren over bevolkingsgroepen als handelsmerk heeft (‘wat stemmen de Polen?’ vroeg ze serieus tijdens een uitzending over de gemeenteraadsverkiezingen) was van 2004 tot 2006 wethouder voor Leefbaar Rotterdam en daarna gemeenteraadslid voor die partij. Ze raakte enkele malen in opspraak, onder meer vanwege haar voorstel zwangere Antilliaanse tieners gedwongen een abortus te laten ondergaan. 

Volgens Frans Jennekens, bij de NTR verantwoordelijk bij het programma, is het noodzakelijk dat de drie aan het woord komen omdat het een geluid is dat door de media teveel genegeerd wordt. “Het is politiek correct om het niet te laten horen. Maar ik wil wel toegeven dat het niet goed is dat er geen gast was die tegengas kon geven. We hadden iemand uit de buurt uitgenodigd met een Turkse achtergrond maar die haakte af.” Jennekens vindt niet dat drie extreemrechtse ideologen in een uitzending overdreven is. “Dit zijn mensen die het geluid van die wijk vertegenwoordigen. Als mensen het racistisch vinden dan moeten ze maar naar de rechter stappen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (40)