17

Protestanten roomser dan katholieken

Katholieken denken veel progressiever dan protestanten

Conservatieve protestanten hebben in de Verenigde Staten, en in Nederland, een pact gesloten met conservatie katholieken vanuit het idee dat ze beide de goddeloze progressieven bestrijden die zich inzetten voor zaken als homohuwelijk en andere vormen van gelijkheid. Maar in de praktijk ligt het toch een tikkeltje anders.

Het Amerikaanse Public Religion Research Institute (PRRI) ondervroeg gelovigen uit beide groepen naar hun mening over stellingen op het gebied van culturele en economische kwesties. Bij alle stellingen bleken de katholieken veel linkser (in het Amerikaans: liberal) en de protestanten juist rechtser. Sterker nog: de protestanten blijken veel meer op de lijn van het Vaticaan in Rome te zitten dan de katholieken. Zo vindt 78 procent van de protestanten homoseksualiteit moreel verkeerd, bij de katholieken is dat 49 procent. Ook op economisch gebied zijn de verschillen groot. 68 procent van de katholieken vindt dat de overheid de kloof tussen rijk en arm moet verkleinen. Bij protestanten is dat maar 47 procent.

De verschillen zijn politiek relevant. Slechts 18 procent van de Amerikanen is ‘white evangelical protestant’ maar ze vertegenwoordigen bijna 40 procent van de Republikeinse groeperingen. Andere religies spelen amper een rol in de Amerikaanse politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)