12

Publieke sector moet voor zichzelf opkomen

Woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen benadrukken hun eigen nut niet genoeg

Woningcorporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen slagen er slecht in hun maatschappelijk nut duidelijk te maken. Zo ondergraven ze hun eigen draagvlak. “We weten eigenlijk niet goed waar ze voor staan”, concludeert Robert van der Laan, partner bij accountants- en adviesbureau PwC, vrijdag in Trouw. Hij analyseerde, samen met anderen, 78 jaarverslagen in de publieke sector.

Onderzoekers van PWC hebben de afgelopen zomer de soms vuistdikke jaarverslagen van publieke instellingen doorgenomen, zo schrijft Trouw. De conclusie: het echte verhaal ontbreekt. Het brede publiek krijgt geen inzage in dilemma’s en keuzes.

De kloof met de buitenwereld is volgens Van der Laan een fundamenteel probleem. Hun bestaansrecht beschouwen ze als vanzelfsprekend. Dat is des te dodelijker nu de publieke sector door falen en bezuinigingen onder het vergrootglas ligt. De sector heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Organisaties zijn gefuseerd tot conglomeraten in onderwijs, zorg en volkshuisvesting, met complexe financiering zoals derivaten. Bovendien moeten ze rekening houden met meer en meer verschillende belanghebbenden. Ook de politiek roert zich.

Transparantie
Onder het mom van meer transparantie bevatten de jaarverslagen vaak een ondoordringbare brij aan informatie. De sector loopt daarmee enorm op beursgenoteerde bedrijven. Maar vier op de tien publieke organisaties in Nederland doen hun strategie uit de doeken. Slechts acht procent heeft doelen gekoppeld aan meetbare indicatoren. Ze lopen risico’s, bijvoorbeeld met derivaten, zonder daarover concreet verantwoording af te leggen.
Het grootste verschil met het bedrijfsleven is het gebrek aan informatie van de publieke organisaties over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid.95 procent beperkt zich in de jaarverslagen tot de verplichte nummers, de meldingen over hun vorderingen rond milieu en diversiteit.

Trouw: Publieke sector zwijgt over eigen nut

Foto-cc: Corporatie NL

Geef een reactie

Laatste reacties (12)