186

PvdA: 20 miljard aan heroverwegingen

Bankenheffing... 60-procent-schijf boven de 150.000 euro... Terugbrengen hypotheekrenteaftrek tot maximaal 30 procent... Investeringen in onderwijs... Cohen: 'Nationale akkoorden sluiten over de arbeidsmarkt en de democratie'

De Partij van de Arbeid (PvdA) wil in de komende kabinetsperiode voor ongeveer 20 miljard euro aan maatregelen nemen. 10 miljard is bedoeld om de overheidsfinanciën op op orde te brengen. Dit maakte de partij woensdagmiddag bekend bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma. In de periode erna moet nog eens voor 9 miljard worden ingevuld.


Door redactie Joop

Op de site van de PvdA worden de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma op een rij gezet. Zo wil de partij een belastingtarief van 60 procent invoeren voor inkomens vanaf 150 duizend euro en moet de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 in stappen worden teruggebracht tot uiteindelijk een maximale aftrek van 30 procent overblijft. Daarnaast wil de partij bezuinigen op bureaucratie, subsidies, defensie-uitgaven en salarissen van medisch specialisten.

Zorg
De stijgende kosten in de zorg wil de PvdA aanpakken door een een halt toe te roepen aan verdere marktwerking in de sector. Ouderenzorg zou in de buurt moeten worden georganiseerd en de salarissen van de medisch specialisten zouden wat de PvdA betreft moeten worden beteugeld.

AOW
De AOW gaat in twee stappen naar 67 jaar, de eerste naar 66 jaar in 2020, de tweede in 2025 naar 67 jaar. Hierover zei beoogd lijsttrekker Job Cohen in zijn toespraak:

Wij nemen maatregelen voor mensen met een laag inkomen en voor die diegenen die ‘versleten’ zijn. En de tussenliggende periode benutten we om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verstevigen.

Onderwijs
In het verkiezingsprogramma neemt de PvdA behalve bezuigingen ook investeringen op, met namen in het onderwijs. De partij koppelt de salarissen van leraren aan de loonontwikkeling in de markt en brengt de werkschool terug.

Duurzaamheid
Energiebedrijven moeten in 2020 35 procent van hun energie duurzaam opwekken. Het gebruik van de auto wordt belast naar milieubelasting, plaats en tijd.

Defensie en Ontwikkelingsamenwerking
De PvdA wil een kleinere krijgsmacht, met name gericht op stabilisatie en vredesmissies en houdt vast aan 0,8% ontwikkelingssamenwerking. 

In het verkiezingsprogramma staan verder voorstellen voor een sociaal leenstelsel voor studenten en voor het ‘activerend maken’ van de WW. De PvdA bepleit bovendien hogere boetes voor huisjesmelkers en extra wijkagenten die kunnen worden betaald door het ‘plukken’ van criminelen.

Nationale akkoorden 
Cohen wil “nationale akkoorden” sluiten over de arbeidsmarkt en de democratie. Hij wil in gesprek met alle betrokken partijen om samen de arbeidsmarkt te verbeteren en de democratie te vernieuwen. “Doorbraken zijn daarbij van groter belang dan ons eigen gelijk”, benadrukte Cohen.

Op Twitter beginnen intussen de eerste reacties binnen te komen:

D66-voorman Alexander Pechtold: Verkiezingsprogramma’s: D66, GroenLinks, SP en CU verschillend, maar boter bij de vis, CDA boter op ’t hoofd, PvdA boterzacht ;-0

GroenLinks-fractieleider Femke Halsema: GroenLinks, SP en D66 hebben heldere en nauwkeurige financiële keuzes gemaakt. De machtspartijen, CDA en PvdA, grossieren in vaagheid.

Halsema: PvdA over onderwijs: ‘vrijvallende financiële ruimte wordt prioritair aangewend’. Dus geen investeringen, alleen als er wat overschiet. via web

Geef een reactie

Laatste reacties (186)