124

PvdA-achterban op de barricades voor illegalen

Kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen al langer doorn in het oog van veel PvdA'ers ... Partijbestuur wil zich aan regeerakkoord houden

Binnen de PvdA is steeds meer verzet tegen het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te maken. De Volkskrant schrijft woensdag dat een aantal partijafdelingen en prominenten een beroep doen op PvdA-leider Samsom om het onzalige plan van tafel te halen. Daarmee zou hij wel het regeerakkoord openbreken, maar ook het ‘fundamentele partijbeginsel van het recht op een fatsoenlijk bestaan’ herstellen.

Oproer
Op het partijcongres aanstaande zaterdag in Leeuwarden zal de PvdA-achterban Samsom via een motie vragen om zich te bezinnen. De motie van de afdeling Den Haag wordt gesteund door duizenden gewone leden, wethouders, burgemeesters, afdelingen en door de Jonge Socialisten (JS). De Volkskrant citeert:

Er wordt grote afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van onze partij indien we onze beginselen, principes, waarden en idealen als sociaal-democraten zouden verloochenen door mee te werken aan het strafbaar stellen van illegaal verblijf.

PvdA-lid Sander Terphuis, initiatiefnemer van de petitie tegen strafbaarstelling van illegaliteit, zegt:

De PvdA is een democratische ledenpartij. Ik hoop van harte dat de partij haar leden serieus zal nemen. Als 90 procent van de leden tegen de strafbaarstelling is en het bestuur blijft een nonchalante houding aannemen, dan hebben we een probleem. De leden kunnen het vertrouwen in het bestuur opzeggen.

Een petitie die zich tegen het plan keert is inmiddels ondertekend door onder anderen de oud-ministers Jan Pronk en Hedy d’Ancona, oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven en de raadsfracties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht, aldus de Volkskrant.

Celstraf
Ten tijde van het kabinet-Rutte I verzette de PvdA zich fel tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgens dat plan kunnen illegalen een hoge boete of celstraf krijgen enkel omdat zij zonder toestemming in Nederland zijn.

VVD-bewindsman Teeven hoopt op een afschrikwekkend effect. Maar ook in Teevens eigen partij is niet iedereen gelukkig met het kabinetsplan. Zo is VVD-burgemeester Van Aartsen van Den Haag een verklaard tegenstander.
Ruil
PvdA-leider Samsom stemde tijdens de formatieonderhandelingen met de VVD in met het plan. In ruil hiervoor kreeg de PvdA het kinderpardon voor minderjarige asielzoekers.

Het plan bracht van meet af aan onrust in de partij. Veel leden vinden het principieel fout om mensen te straffen alleen omdat zij zich ergens bevinden. De JS spreekt van een

rancuneuze, mensonterende maatregel die strijdig is met de menselijke waardigheid en volstrekt contraproductief werkt bij het aanpakken van uitbuiting van illegaliteit

Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Hans Spekman – als Kamerlid nog tegenstander van strafbaarstelling – is niet van plan te zwichten voor de toenemende druk. Afspraak is afspraak, is Spekmans lijn.
Volkskrant: Opstand binnen PvdA losgebarsten over illegalen

Geef een reactie

Laatste reacties (124)