16

PvdA: Sluit ook terroristenafdeling gevangenis Rotterdam

Afdeling in Vught wordt gesloten, gevangenen overgeplaatst naar Rotterdam. PvdA-Kamerlid Recourt: Noodzaak voor speciale vleugel bestaat niet

De PvdA wil sluiting van de speciale terroristenafdelingen voor gevangenen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven. Dat zegt het Kamerlid Jeroen Recourt in Argos, het onderzoeksjournalistieke radioprogramma van de VPRO. “Ik wil concreet weten op basis waarvan staatssecretaris Teeven het noodzakelijk acht om zo’n aparte afdeling open te houden terwijl er, zoals blijkt uit het onderzoek wat u aanhaalt, geen noodzaak voor is”, aldus Recourt.

Deze maand sluit de terreurafdeling in de gevangenis van Vught, maar  de afdeling in Rotterdam (De Schie) wordt heropend. De laatste gevangenen uit van de TA Vught worden daar geplaatst. Recourt zegt in Argos dat hij gaat pleiten voor sluiting.

De speciale afdelingen in Vught en Rotterdam werden in 2006 onder andere opgericht om te voorkomen dat terreurverdachten in reguliere gevangenissen andere gedetineerden zouden rekruteren voor de gewapende strijd. Er is de afgelopen jaren echter niemand om die speciale reden in Vught en Rotterdam geplaatst, zegt de sociologe Tinka Veldhuis in Argos.

Veldhuis voerde in 2010  in opdracht van het ministerie van justitie een evaluatieonderzoek uit naar de Terroristen Afdeling. “Er is de afgelopen jaren niemand op die afdeling geplaatst omdat hij anderen aan het rekruteren was”, zegt Veldhuis. Ze trekt die conclusie nadat ze alle plaatsingsdossier mocht inzien en na gesprekken met selectiefunctionarissen in Vught.

Volgens Justitie waren er in 2006 “signalen” dat zogenaamde terreurverdachten zich schuldig maakten aan rekrutering. Maar een gevangenisdirecteur die een aantal van deze gedetineerden in zijn inrichting had zegt in Argos: “Ik kan me geen enkel incident herinneren. Het was helemaal geen item voor ons. Opeens kregen we een notitie van het ministerie hoe we rekrutering konden herkennen. Ik weet nog dat we daar destijds heel verbaasd over waren.” De directeur kreeg van justitie geen toestemming voor een interview. Hij doet zijn uitspraak op voorwaarde van anonimiteit.

De Terroristen Afdeling is omstreden vanwege het feit dat alle gedetineerden per definitie onder  het strenge regime  vallen, zonder individuele toetsing van de noodzaak daartoe. Volgens Gerard de Jonge, hoogleraar detentierecht aan de Universiteit van Maastricht, schendt Nederland daarmee  Europese afspraken die in 2006 zijn vastgesteld door alle ministers van justitie in de Raad van Europa. Daarin staat dat je niet een groep vanwege verdenking  van of veroordeeld voor een bepaald delict per definitie opsluit onder een bepaald regime mag opsluiten.

Volgens een brief van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer van 1 april is het beleid een succes : “Voorkomen moest worden dat deze personen in de penitentiaire inrichtingen medegedetineerden zouden werven.  In dat opzicht is het beleid geslaagd.”

Argos, radio 1, zaterdag 12.15 – 13.00 uur.

Foto: Penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (16)