70

PvdA wil af van soepeler ontslagrecht

WW moet 'activerender' worden en weg bij UWV, net als Wajong en WIA

De achterban van de PvdA is zo verdeeld over het ontslagrecht en de werkloosheidsvoorzieningen dat de partijtop overweegt hier geen concreet voorstel voor te doen in het verkiezingsprogramma, dat komende woensdag wordt gepresenteerd.

Door redactie Joop

Dat meldt Het Financieele Dagblad dit weekend. De PvdA presenteert woensdag als een van de laatste partijen haar verkiezingsprogramma. Het congres beslist op zondag 25 april over het definitieve programma.

Volgens diverse bronnen in en rond de PvdA wil partijleider Job Cohen het onder kabinet Balkenende-IV nog onwrikbare standpunt over een soepeler ontslagrecht ter discussie stellen tijdens het partijcongres. Fractievoorzitter Mariëtte Hamer (foto) sprak op haar beurt donderdag in reactie op de twintig ambtelijke rapporten met bezuinigingsmogelijkheden voorstander te zijn van een ‘activerende’ WW-uitkering.

Er zou worden gedacht aan een route waarbij de werkgever ongeveer een halfjaar loon doorbetaalt en die tijd actief gebruikt om zijn ontslagen werknemer naar een nieuwe baan te begeleiden, bijvoorbeeld met cursussen en hulp van re-integratiebureaus. De verwachting is dat partijleden in dit voorstel vermoedelijk te veel uitvoeringsproblemen zien.

Op enkele andere sociale punten lijkt meer eensgezindheid te zijn, maar ook hiervoor is het nog niet duidelijk of en hoe ze in het verkiezingsprogramma neerslaan.

Zo zou de uitvoering van de WW in handen moeten komen van werkgevers en vakbeweging. De WW verdwijnt dan bij het UWV. Ook de WIA (arbeidsongeschikten) en Wajong (jong-gehandicapten) zouden daar dan worden weggehaald en overgeheveld naar de gemeenten. Het UWV wordt dan een ‘superindicator’ die (her)keuringen en re-integratietrajecten verzorgt.

De Wajong kan worden gestroomlijnd met de sociale werkvoorziening en de bijstand. Er moet volgens de PvdA bij al deze regelingen ‘voor de onderkant van de arbeidsmarkt’ straks niet meer worden gekeken naar wat mensen mankeert, maar naar wat ze nog wél kunnen.

Verder ijvert de PvdA voor meer rechten voor flexwerkers. De groeiende groep zzp’ers verdient steun bij de uitbouw van het bedrijf. Met de mkb-winstvrijstelling kunnen ze sneller personeel aannemen.

Foto: Roel1943 (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (70)