8

PvdD wil erkenning voor slachtoffers van Q-koorts

Van de 4000 besmette mensen met Q-koorts raakte een groot aantal chronisch ziek

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wil een overheidsfonds om slachtoffers van de door de veehouderij veroorzaakte epidemieën schadeloos te kunnen stellen. Mensen die besmet raken met een dierziekte moeten volgens haar volledig schadeloos gesteld kunnen worden. Dat fonds moet volgens haar door de sector zelf gerealiseerd worden.

De Nederlandse regering heeft een voorziening van 14 miljard Euro om de aansprakelijkheid voor eventuele ongelukken met kerncentrales uit te kunnen dekken, maar heeft geen enkele voorziening om slachtoffers van besmettelijke ziekten vanuit de veehouderij te compenseren. Daar zal verandering in moeten komen.

Thieme neemt geen genoegen met de manier waarop het kabinet heeft gereageerd op het rapport van de commissie Van Dijk die onderzoek deed naar het Q-koortsbeleid. Die oordeelde dat de overheid in 2008 te laat en te laks reageerde op de uitbraak van Q-koorts in het zuiden van het land.

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet laat zien hoe ze herhaling van besmettelijke dierziekte-uitbraken gaat voorkomen en hoe wordt omgegaan met de slachtoffers. Wetende dat 450 miljoen dieren te dicht op elkaar leven en ziektes zich zo snel kunnen verspreiden, moet hebben aangezet tot denken, vindt ze.

“Het is de overheid die het besmettingsgevaar van Q-koorts heeft verzwegen om de belangen van agrarisch ondernemers niet te schaden. Daarom zal de overheid ook de slachtoffers van de Q-koorts epidemie moeten compenseren.” Meer dan 4.000 mensen werden besmet met Q-koorts van wie een groot aantal chronisch ziek werd.

Lees meer op Joop: Overheid faalde bij aanpak Q-koorts
cc-foto: Marie-II

Geef een reactie

Laatste reacties (8)