242

PVV laat immigratie-eisen varen

Het kabinet heeft geen doelstellingen voor het terugdringen van immigratie … Ook PVV stelt geen eisen … 'Kabinet wordt afgerekend op inzet, niet op resultaat'

Het kabinet hoeft geen rekening te houden met doelstellingen bij haar immigratiebeleid, schrijft NRC. Bij het terugdringen van immigratie zijn er geen enkele resultaatsveplichtingen. Opmerkelijk is dat ook de PVV geen harde eisen stelt aan de minister, terwijl de formatie bijna vastliep op concrete immigratievoorwaarden van de PVV.

Geert Wilders benadrukte tijdens de presentatie van het regeerakkoord nog dat dit ‘historisch akkoord’ de immigratie van niet-westerse allochtonen terug zou dringen met 50 procent. In het akkoord staat echter geen percentage vermeld, maar dat het nieuwe immigratie- en asielbeleid ‘feitelijk zal leiden tot een zeer substantiële daling’. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma kondigde vandaag aan dat de eerder genoemde 50 procent nooit als eis bedoeld is.

De oppositie heeft het kabinet meerdermalen verzocht helderheid te verschaffen over wat een ‘substantiële daling’ exact inhoudt. VVD-Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen verklaart: “Ik kan dat niet in keiharde afrekenbare formuleringen gieten. We zullen het kabinet afrekenen op zijn inzet.”

Minister van Immigratie en Asiel, Gerd Leers, kondigde eerder aan zichzelf niet vast te leggen op cijfers.

NRC: Harde eisen immigratie van de baan

cc-foto: Anne Helmond

Geef een reactie

Laatste reacties (242)