8

Raad van Europa tikt Frankrijk op de vingers

Frankrijk schendt mensenrechtenhandvest met onduidelijkheid over verbod op de corrigerende tik voor kinderen, volgens RvE

De Franse wet zou niet “voldoende duidelijk, bindend en precies” zijn als het gaat om het verbod op “opvoedkundig geweld”, ofwel de corrigerende tik. En daarmee overtreden ze het Europees Handvest van sociale rechten, dat stelt dat “de rechten van kinderen en volwassenen moeten worden beschermd tegen verwaarlozing, geweld en uitbuiting”.

De onduidelijkheid over het toestaan van lijfstraffen komt Frankrijk op een berisping van de Raad van Europa te staan, die woensdag zal worden uitgesproken.

De beslissing is vooral symbolisch. Maar hoewel er geen boete aan verbonden is, wordt wel verwacht dat het land haar wetgeving zal aanpassen. Organisaties die tegen opvoedkundig geweld strijden, zeggen klachten in te zullen dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wanneer gevallen van geweld tegen kinderen zich voordoen. De Franse minister van familiezaken Laurence Rossignol zei dat ze het niet nodig achtte een wet in te voeren op het gebied van de corrigerende tik:

We hebben geen wet nodig maar we moeten wel gezamenlijk het nut van lijfstraffen in de opvoeding overwegen.

Le Monde: Giffles et fessées: la France condamnée

Foto: Laurence Rossignol (cc: Parti socialiste)

Geef een reactie

Laatste reacties (8)