Laatste update 20:33
30

Raad van State luidt de noodklok over werkende armen

In een reactie op de Miljoenennota luidt de Raad van State noodklok over de precaire situatie van de ‘werkende armen’. “Bij flexwerkers, bij ‘schijnzelfstandigen’ en bij mensen die in deeltijd werken, komt relatief vaak armoede voor”, schrijft de belangrijkste adviseur van het kabinet.

Extra wrang is het dat mensen met een laag inkomen vaak verder in de problemen komen door de toeslagen die de Belastingdienst verstrekt. Volgens de Raad van State gelden er voor die toeslagen ‘veel ingewikkelde regels’. Zeker voor mensen met ‘een beperkte zelfredzaamheid’ kan dat tot grote problemen leiden. De Raad van State schrijft:

Een fout (van de betrokkene of van de uitvoerder) is snel gemaakt als het inkomen bestaat uit tien inkomenselementen afkomstig van zeven instanties, waarvoor achttien formulieren per jaar moeten worden ingediend en tachtig betalingen moeten worden verricht. (…) Vergissingen kunnen tot een hoge terugvordering leiden. De lagere inkomens lopen het grootste risico om een hoog bedrag terug te moeten betalen, want zij hebben immers ook het meest ontvangen.

Flexwerkers, mensen die in deeltijd werken, en schijnzelfstandigen hebben vaak te maken met wisselende inkomsten, waardoor later kan blijken dat ze toch geen recht hadden op een toeslag. “Dat is vaak (meer dan) een jaar nadat een voorschot voor een toeslag is ontvangen, waardoor het teveel ontvangene in veel gevallen al is uitgegeven”, schrijft de Raad van State.

In NRC Handelsblad wezen afgelopen weekend ook al verscheidene mensen uit de praktijk op de problemen die de Belastingdienst veroorzaakt bij werkende armen. Zo verklaarde Paul Rouwen, kantonrechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant:

“Mensen hebben een baantje hier en een baantje daar, het ontbreekt ze aan stabiliteit. Dat maakt hun financiële situatie complex, zeker ook omdat het tussentijds aanpassen van een huurtoeslag ingewikkeld is. Veel van deze mensen zijn niet bedreven met internet, en kunnen matig lezen.”

Cc-foto: mystic_mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (30)