Laatste update 13:37
7

Raad voor de Journalistiek: ‘splijthamer klaarleggen’ is geen doodsbedreiging

De Raad voor de Journalistiek heeft een reeks klachten die tegen Joop zijn geuit door een oud-kandidaat van de VVD verworpen. De klager, hierna ‘X’ genoemd, die in 2018 op de VVD-lijst stond voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almere, heeft zich vorig jaar racistisch en intimiderend uitgelaten op Facebook. Hij schreef onder een videoclip over een postbesteller die een klant belaagt omdat deze de deur te laat geopend zou hebben:

“Holy crab….

Sorry Nederlanders maar wanneer zeggen wij NEDERLANDERS eens: We zijn klaar met die buitenlanders!

Zeker weer zo’n kenker Marokkaan.

Ik deins geen centimeter meer terug voor dat soort rattenvolk. Ik neem nu altijd een mes mee als ik ga stappen en timmer ze sowieso in elkaar als ze weer eens mensen op straat lastig vallen of vrouwen beledigen!

Leg trouwens een splijthamer bij de deur voor de volgende x. Dit krijg je ervan als we de deuren wagenwijd open zetten.

HUP HOLLAND!”

Joop schreef daar een artikel over op 17 juni 2018.

X, die geen lid meer is van de VVD, diende vanwege het artikel een klacht tegen Joop in bij de Raad voor de Journalistiek wegens “smaad en laster”. Daarop volgde een zitting en dat heeft geleid tot een oordeel waarin de Raad op een enkel punt na alle bezwaren van de klager ongegrond acht. Joop constateerde, op basis van de dreigementen “Ik neem nu altijd een mes mee” en “Leg trouwens een splijthamer bij de deur voor de volgende x”, dat er sprake was van doodsbedreiging. De Raad ziet dat anders omdat uit de dreigementen “niet kan worden opgemaakt dat hij de splijthamer in voorkomend geval ook daadwerkelijk zal gebruiken”. De Raad stelt dat het “onzorgvuldig” is om het dreigement tot doodsbedreiging te bestempelen.

“De Raad stelt voorop dat de journalist en zijn redactie vrij zijn in de selectie van nieuws. Dit brengt mee dat het JOOP vrijstond aandacht te besteden aan de kwestie. Dat het bewuste filmpje – met de reactie van klager – inmiddels niet meer online stond, doet daaraan niet af. Voor de gemiddelde lezer is verder voldoende duidelijk dat het artikel is gebaseerd op het Facebook-bericht van X, de reactie daarop van de VVD in Almere en op berichtgeving van Omroep Flevoland. Het artikel bestaat voor een groot deel uit de feitelijk weergave van (citaten uit) deze berichten en daarmee is dan ook niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Ook de wijze waarop het Facebook-bericht van klager is geparafraseerd in de kop “Oud-kandidaat- raadslid VVD Almere bedreigt Marokkaanse-Nederlanders” is volgens de Raad toelaatbaar. Het is immers journalistiek gebruikelijk dat een artikel in de kop scherp wordt aangezet; een kop mag een vergroving van de inhoud van het bijbehorende artikel bevatten. Daarmee worden de grenzen van journalistieke zorgvuldigheid alleen overschreden als de kop geen grond vindt in het artikel, en daarvan is hier geen sprake. De Raad vindt echter dat JOOP wél journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld, door te vermelden dat X “Marokkaanse-Nederlanders met de dood [heeft] bedreigd”. Het staat een journalist vrij over een bepaald feit zijn mening te verkondigen, maar die vrijheid is niet onbegrensd. Een grondslag voor deze zeer ernstige beschuldiging valt niet te ontlenen aan het Facebook-bericht van X. Het gaat te ver om de door X in deze specifieke omstandigheid gebezigde woorden over de splijthamer op te vatten als een (strafbare) bedreiging met de dood. Daarbij neemt de Raad mede in aanmerking dat uit de woorden van X niet kan worden opgemaakt dat hij de splijthamer in voorkomend geval ook daadwerkelijk zal gebruiken.”

Lees de volledige uitspraak hier.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)