20

Rechter doet racisme vaak af als belediging

Rapport: aantal racismeincidenten nam in 2013 toe ... Weinig daders veroordeeld voor discriminatie ... 'Belediging' is makkelijker te veroordelen 

Het aantal racistische incidenten nam in 2013 toe met 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor, van 2077 naar 2189 gemelde incidenten. De meeste incidenten vinden plaats in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Het onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting laat een cijfermatig beeld zien van antisemitisme, racsime en extreemrechts geweld in Nederland in 2013. De gegevens komen uit het landelijk registratiesysteem van de politie.

Antisemitisme

Het opzettelijk antisemitisme gericht tegen joodse personen nam toe van 58 naar 61 gevallen.

Antisemitische scheldpartijen worden vooral geregistreerd in de regio’s Rotterdam en Den Haag. Dit hangt volgens de onderzoekers samen met het voetbalhooliganisme in deze regio’s.

Moslimdiscriminatie

Uit de registraties blijkt dat moslimdiscriminatie regelmatig voorkomt. In 2013 zijn er 150 incidenten van moslimdiscriminatie geregistreerd, een kleine 7 procent van het totale aantal incidenten.

OM beoordeelt racsime eerder als belediging

Het is opvallend dat bij slechts een klein deel (0,8%) van de incidenten die tot een rechtszaak komen discriminatie als strafbaar feit ten laste is gelegd. Volgens het rapport is de Nederlandse regering al eerder door de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) gevraagd een strafrechtbepaling in te voeren waarin racistische motieven voor strafverzwaring kunnen zorgen. Maar het bezwaar hiertegen is dat racistische motieven moeten worden bewezen. Dat is de enige manier om iemand voor discriminatie te laten vervolgen. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat het OM een racistisch incident eerder als ‘beledigend’ aanmerkt en de dader dus ook voor beledeging wordt veroordeeld.

De maximale straf voor belediging is 3 maanden en een geldboeten van 3900 euro. De maximale straf voor discriminatie werd in 2004 nog tot 2 jaar verhoogd.

Zwarte Piet-effect

Het door de onderzoekers verwachte ‘Zwarte Piet-effect’ is uitgebleven, meldt het rapport. Uit een steekproef van 152 incidenten betrof het in slechts 2 gevallen een dreigement naar aanleiding van de Zwarte Piet-discussie, beide geuit op Facebook. De onderzoekers verwachten in 2014 wel een stijging van antisemitische uitingen als gevolg van de oorlog in Gaza. Medio 2014 werd al een dagelijkse “explosie van antisemitische uitingen” op sociale media gevonden.

Lees het gehele rapport hier

Cc-foto: Daniela Hartmann

Geef een reactie

Laatste reacties (20)