17

Rechter geeft akkoord voor kolencentrale Eemshaven

Uitspraak staat haaks op klimaatvonnis Den Haag 

De natuurvergunningen voor de steenkoolcentrale in het Groningse Eemshaven zijn in orde. De centrale is van het Duitse energiebedrijf RWE (moederbedrijf van Essent). De Raad van State heeft woensdagmiddag de uitspraak gedaan. Het besluit is gebaseerd op overheidsonderzoek waaruit zou blijken dat de natuurgebieden geen schade lijden door het uitstoten van meer stikstof en kwik.

De steenkoolcentrale staat op het randje van het Waddengebied. De vergunningen waren eerder in oktober 2014 afgegeven maar Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu en de Waddenvereniging tekenden samen met een aantal Duitse gemeenten bezwaar aan. Zij maken zich zorgen om het effect van een draaiende koolcentrale op het Waddengebied. Volgens de organisaties en gemeenten zou het onderzoek dat gedaan was niet voldoende zijn. 

De zaak omtrent de natuurvergunningen voor RWE heeft een lange geschiedenis. In 2011 werden de vergunningen voor de centrale – die toen nog in bouw was – door de bestuursrechter vernietigd. In 2012 kreeg het Duitse energiebedrijf – van provinciebesturen en de staatssecretaris van Economische Zaken – nieuwe vergunningen. Daar tekenden mileuorganisaties en gemeenten dus bezwaar tegen aan. De bestuursrechter verklaarde dat een deel van de bezwaren gegrond was en dat er opnieuw onderzoek gedaan moest worden naar de gevolgen van de werkende kolencentrale op de Natura 2000-gebieden. De Raad van State is naar aanleiding van het tweede onderzoek officieel akkoord gegaan met geldige vergunningen voor de steenkoolcentrale.

Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu geven aan door te gaan met de strijd en te kijken of er andere manieren zijn waarop zij hun doel kunnen bereiken. Volgens de milieuorganisaties staat de uitspraak haaks op het oordeel van de rechtbank in Den Haag. Die verplichtte de overheid om de CO2 uitstoot tegen 2020 met 25 procent te verminderen. 

De kolencentrale is deze zomer in gebruik gegaan en heeft een vermogen van 1600 megawatt om 2.5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. 

cc foto: Ian Britton

Geef een reactie

Laatste reacties (17)